Hopp til innhold

Tildeling utstyrspakker klubb

Skikretsen har nå vedtatt tildeling av utstyrspakker til klubb, inkl. inspirasjonskvelder.

Bakgrunn
På Skikretstinget i 2019 ble det satt av kr. 300.000 i prosjektmidler, fordelt på to år, hhv. 2020 og 2021. Midlene er øremerket bruk ut mot klubbene.

Gjennom klubbesøk, inspirasjonsskvelder og trenerkurs de siste to årene, har vi fått flere tilbakemeldinger på at klubbene øsnker seg 1) mer utstyr og 2) mer ekstern inspirasjon. Derfor ønsker vi å bruke prosjektmidlene på en kombinasjon av disse to.

Utlysing av utstyrspakker
Skikretsen utlyste derfor prosjektmidlene i februar, KLIKK HER for å lese saken. I utgangspunktet ble det lyst ut 10 pakker. Søknadsfrist var 15. mars.

Det kom inn gode søknader fra 20 klubber. Ettersom dette er et viktig satsningsområde for skikretsen, valgte styre å utvide til 20 pakker og tildele alle klubber som hadde søkt. 

I tillegg til å motta utstyrspakke, vil skikretsen besøke klubben på en treningskveld med eksterne inspiratører. 

Følgende klubber har søkt og vil motta utstyrspakke og inspirasjonskveld:

 • Dombås IL
 • Sel IL
 • Harpefoss IL
 • Tormod Skilag
 • Peer Gynt Alpinklubb
 • Sør-Fron IL
 • Skrautvål IL
 • Fjellblom IL
 • Follebu Skiklubb
 • Gausdal Skilag
 • Søre Ål IL
 • Gjøvik Skiklubb Alpint
 • Vind IL
 • Lensbygda Sportsklubb
 • Moen Sportsklubb
 • Svea Skilag
 • Jevnaker IF ski
 • Gran IL
 • Tingelstad IF
 • Harestua IL

Videre prosess
Pga. coronasituasjonen står alt på stedet hvil p.t., inkl. Skiforbundet. Men så snart vi er tilbake til en mer normal tilværelse igjen, vil vi ta kontakt med hver klubb for videre oppfølging.

NIF-EPI03, 03
Pedro Lemos