Hopp til innhold

Selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende som skal utføre oppdrag på vegne av Norges Skiforbund må du sende faktura for honorar og utlegg påløpt i forbindelse med oppdraget.

Dersom du jobber for Norges Skiforbund som selvstendig næringsdrivende må du på forespørsel kunne dokumentere at oppdraget er en del av den normale næringsvirksomheten ved å fremskaffe utskrift av Nøkkelopplysningene fra enhetsregisteret, eventuelt attest fra skattekontoret. 

 Er utbetalingen vurdert som næringsinntekt, skal fakturaen også omfatte eventuelle reisekostnader. Reiseregning skal ikke leveres i tillegg til faktura. Næringsdrivende har ikke anledning til å kjøpe flybilletter, hotellopphold med mer for Norges Skiforbunds regning. 

 Fakturaer skal sendes som ett dokument til 821596572@autoinvoice.no– og må merkes med avdeling og prosjektnummer oppdraget gjelder.

Betaling av fakturaer skjer fortløpende etter forfallsdato. Minimum 14 dagers forfallsfrist. 

 

Krav til leverandører   Invoicing Requirements foreign suppliers

nif-epi04, 04