Hopp til innhold

Erik Røste (NIF)

Flere viktige saker

Mange viktige saker har vært debattert under idrettens ledermøte i Bodø i helga.

Størst oppmerksomhet fikk naturlig nok saken hvor Idrettsstyret hadde bedt ledermøtet om et råd i forhold til om det skulle åpnes for innsyn fra før juni 2015 i regnskapsbilag. Dette svarte møtet et klart ja til.

I tillegg var det flere viktige idrettspolitiske presentasjoner og diskusjoner. Blant annet kan nevnes:
* Olympiatoppen strategiske utviklingsplan mot 2022
* Oppfølging av Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019
* Modernisering av norsk idrett som i stor grad handlet om muligheten for enklere tilknytningsformer og generelt samarbeid/sammenslåinger både på idrettskrets- og særforbundsnivå
* Kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten. Her deltok Skipresident Erik Røste i en paneldebatt


Kjønnsbalansen i idretten
- Det var mange viktige temaer på agendaen. Størst oppmerksomhet fikk åpenhetssaken hvor Idrettsstyret fikk et klart og tydelig råd fra et samlet Ledermøtet om å åpne opp for innsyn også fra før dette Idrettsstyret ble valgt. Det var det eneste rett i den situasjonen som norsk idrett har havnet i, sier skipresident Erik Røste.
- Det var god stemning og gode diskusjoner på ledermøtet. Spesielt synes jeg diskusjonen om prøveordninger for enklere tilknytning til norsk idrett er spennende. Vi er nødt til å følge med i tiden og åpne opp for nye løsninger. Vi vil følge med på prøveprosjektene som nå med stor sannsynlighet settes i gang. Paneldebatten om hva som kan gjøres for å redusere kostnadene ved deltakelse i idretten, var interessant. Selv om det gjøres mye bra arbeid på området i våre klubber, er dette et kontinuerlig arbeid som det må holde fokus på, sier Røste.

Se hele ledermøtet i reprise på www.idrettsforbundet.no

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge