Hopp til innhold

Torleiv Rios Minnefond

Stipend fra Torleiv Rios Minnefond til Nikolai Solem Eiterjord og Marie Risvoll Amundsen.

Stipendet ble delt ut i forbindelse med rulleskirenn på Bestemorenga 4. september.

Torleiv Rios Minnefond hadde som formål å støtte aktive skiløpere i Salten. Minnefondet var ved etableringen i 1995 på kr. 100.000,- som skulle benyttes til årlige stipendutdelinger. Fondet er nå brukt opp, og det er siste gang det deles ut stipend fra fondet.

Utdelingen er basert på søknader og vurdert av en egen stipendnemd bestående av representanter fra Nordland Idrettskrets og Nordland Skikrets.

Denne gangen ble det bestemt at stipendet på kr. 10.000,- skulle fordeles på to utøvere med kr. 5000,- til hver. Nikolai Solem Eiterjord fra Innstranda IL og Marie Risvoll Amundsen fra Fauske IL Langrenn ble utnevnt til mottakere av stipendet.

Vi gratulerer og ønsker lykke til med videre satsing på skisporten!

nif-epi04, 04
Foto: Sverre Hjørnevik