Hopp til innhold

iSonen - Nytt arrangementsverktøy

Skirennarrangører skal kommende sesong søke terminfestede skirenn i det nye verktøyet iSonen. Søk om skirenn i Nordland innen fristen 15. august. For KM og Nordlandscup i langrenn er fristen 1. august.

Til klubber i Nordland Skikrets:

Norges Idrettsforbund ferdigstiller i sommer/høst det nye arrangementsverktøyet iSonen. Dette skal erstatte Sportsadmin og skal tas i bruk av alle rennarrangører i ski fra kommende sesong (med unntak av sommerens/høstens rulleskirenn som fortsatt skal legges inn i Sportsadmin). Det nye verktøyet iSonen vil bli langt mer brukervennlig og gi klubbene flere muligheter, ikke minst i forhold til betalingsløsninger.

iSonen | Forsiden

Alle våre rennarrangører bes søke kommende sesongs terminfestede skirenn i det nye verktøyet iSonen. Grenkomiteene legger deretter den endelige terminlista og rennene godkjennes og blir tilgjengelige i online terminliste.

NIF skal utarbeide brukerveiledning for iSonen, foreløpig benyttes denne veiledningen fra NSF:
 iSonen - opprette arrangement (skiforbundet.no)

NB!   Inntil det er kjørt vask av det som ligger i klasse og øvelse, anbefaler vi at det kun legges inn en øvelse og en klasse når man oppretter arrangement i iSonen. Klubbene legger inn komplette øvelser og klasser før man åpner arrangementet for påmelding.

Hovedterminlister NSF 2022-2023:

 

Sonemøter/Terminlistemøter i langrenn planlegges gjennomført:
Onsdag 31. august - Salten
Torsdag 1. september - Helgeland
Torsdag 15. september - Nordfylket

NIF-EPI02, 02
Pedro Lemos