Hopp til innhold

Torleiv Rios Minnefond

For utøvere fra Salten - søk på stipend fra Torleiv Rios Minnefond. Søknadsfrist 25. mai.

Torleiv Rios Minnefond har som formål å støtte aktive skiløpere i Salten. Minnefondet var ved etableringen i 1995 på kr. 100.000,- som skulle benyttes til årlige stipendutdelinger.

Det gjenstår nå kr. 7881,- i fondet, som betales ut en siste gang som stipend.

Statutter for Torleiv Rios Minnefond

Send søknad på epost til Nordland Skikrets innen fristen 25. mai. 

nif-epi04, 04
NTB