Hopp til innhold

Informasjonsmøte - Skiklubbutvikler

Skikretsen kaller inn klubbene til informasjonsmøte om skiklubbutvikler onsdag 12. januar på Teams. Møtet starter kl. 18.00.

Bakgrunn: På skiforbundstinget i juni ble det vedtatt at skiforbundet i samarbeid med skikretsene skal finansiere og ansette 5 skiklubbutviklere i 3-årige prosjektstillinger. Skiklubbutviklerne skal være ansatt i Skiforbundet sentralt, men skal arbeide lokalt mot skiklubber gjennom kretskontorene. Skiklubbutviklerne skal bidra til tverrfaglig kompetanseutvikling og skifaglig oppfølging av klubber, deres trenere og ledere, og på denne måten være et supplement og en bidragsyter for å styrke den frivillige innsatsen som allerede foregår i klubbene. Arbeidet vil være rettet både mot rekruttering av barn og unge, tiltak for å hindre frafall og basisferdigheter på tvers av alle skigrener.

Sven Håkon Kulbeck, saksansvarlig for skiklubbutviklere i NSF, vil gi oss en orientering om status per nå og hva som er tenkt videre.

Ta kontakt med skikretsen om du ikke har mottatt innkalling, men ønsker å delta på møtet.
Velkommen til møtet!

NIF-EPI01, 01
Hoppanlegget i Tomter. Foto: Tomter Hoppteam