Hopp til innhold

Ren Idrett

Skikretsens Antidopingarbeid - Ren klubb og ren utøver. Antidoping gjelder alle som er en del av idretten.

Skikretsen vil jobbe aktivt med Antidopingarbeid. I skikretsens handlingsplan, som ble vedtatt på skikretstinget i september, står det at vi vil jobbe på alle nivå i skikretsen.

Skikretsens mål: Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid skal til enhver tid danne grunnlaget for skikretsens arbeid for en ren idrett.

Skikretsstyret, administrativt ansatte, grenkomiteer, alle trenere og alle utøvere over 13 år som betaler lisens, som er på team, kretslag og  videregående skoler med idrettsfag skal gjennomføre «Ren utøver» modulen. 

Skikretsstyret vedtok i styremøte 4. november i år at de idrettslag som ønsker å arrangere KM eller større mesterskap skal ha gjennomført «Rent Idrettslag». Dette blir gjeldende fra og med neste sesong 2022-23. Årets arrangører anmodes om å gjøre det samme.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå kan ditt lag enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid

Rent Idrettslag

Tilbakemelding fra ADNO vedrørende de klubbene som gjennomførte sertifisering på gammel modul: (før 2019)

De som har sertifisert seg etter gammel ordning er å betrakte som sertifiserte frem til sertifiseringsperioden utløper. Etter gammel ordning er sertifiseringsperioden 3 år, og det vil da si tre år fra registreringsdato.

Selv om en klubb er sertifisert etter gammel ordning, er det ingen ting i veien for at de også sertifiserer seg etter ny ordning. Ved å gjøre dette vil de få tilsendt en startpakke med informasjonsmateriell, plakater og profileringsartikler. I tillegg vil de få tilgang til en rekke ressurser som ligger elektronisk tilgjengelig for Rene Idrettslag.

ADNO bekrefter at de IL som har blitt sertifisert på gamle modulen (frem til mars 2019) ikke blir varslet at sertifisering har gått ut.

Den nye modulen (etter mars 2019) har varsel som vil minne klubbene på at de må resertifisere seg.

Ren utøver

Ny ren utøver modul vil være klar ved utgangen av 2021, her vil rapporteringsmodulen være forbedret i forhold til dagens løsning.

Rent idrettslag               Ren utøver               Antidoping Norge

NIF-EPI01, 01