Hopp til innhold

Nye Fageråsen er klar

Det nye hoppanlegget på Fageråsen i Mo i Rana ble nylig åpnet. Dette er Nordland og Nord-Norges aller første helårsanlegg for hopp, og består av fem hoppbakker.

Historien om rehabiliteringen av Fageråsen er unik for ski-Norge. 7000 dugnadstimer sier egentlig alt.
– Det hele starter gjerne med at noen har en vill ide. Jeg vil tro at selv her i Mo i Rana med så stolte hopptradisjoner, var det noen som hevet øyebrynene da noen sa at nå skal vi gjøre Fageråsbakkene til det mest moderne helårsanlegget i Norge, men det koster 50 millioner, sa blant annet skipresident Erik Røste under åpningen. 

Under åpningen var det blant annet på plass mange gjester. Det var aktivitet i alle bakkene og solid oppmøte fra publikum. 

Polarsirkelen Skis hoppskole rekrutterer årlig 30 – 40 nye rekrutter. Plastbakker og helårsanlegg er blitt en nødvendighet for å kunne opprettholde rekrutteringsarbeidet, samt for å kunne videreutvikle og holde lokale talent lengre i regionen. Norges Skiforbund, Nordland Idrettskrets, Nordland Skikrets, Rana Idrettsråd med et samlet regionalt hoppmiljø står bak prioriteringen av Fageråsbakkene. Skisporten og hopp- og kombinertsporten spesielt har sterke tradisjoner som kultur og identitetsbærer i regionen. Et fullverdig helårs hoppanlegg vil gi muligheter for en større geografisk rekruttering til skole og utdanning institusjonene.

Fageråsbakkene kan bidra til igjen å sette Mo i Rana på det internasjonale skikartet. Det mangler ikke på ambisjoner og målsettinger. skal gjøres gjennom å utvikle lokale talent, samt gjennom arrangement og internasjonale konkurranser både sommer og vinter.

Fakta
K10, K20, K40, K74 og K105.
Nødvendig infrastruktur, vei, vann og strøm.
Plastlegging av alle bakkene. 
Skitrekk og tilbringerordninger for alle bakker.
Tilrettelagt for maskinpreparering av underrennet.
Tilrettelagt for snøproduksjon.
Etablert arenabygg med velferd, garderober, smøreboder, garasje.
Eier og drifts/ konstellasjon og organisasjon for en stabil og varig drift.
Et samarbeidsprosjekt mellom offentlig, privat og frivillig virksomhet.

nif-epi04, 04
VM snøsport