Hopp til innhold

Foto: Anders Bergkvist

Informasjon fra langrennskomiteen i Nordland

Langrennskomitteen har kommet med informasjon og smittervern på terminfestede skirenn i Nordland.

Smittesituasjonen i Norge gir oss noen føringer som har konsekvenser for hvordan vi gjennomfører våre konkurranser i Nordland. Antallet løpere overstiger sjeldent maks grense for en kohort som er definert av myndighetene (200 personer per 12.november 2020).

Dersom samlet antall personer (løpere og smørere/ støttepersoner) overstiger 200 personer, må det også på krets- og sonerenn opereres med 2 kohorter, som skal være atskilt ut fra gjeldene regler, og de kan ikke ha kontakt med hverandre under arrangementet.

Alle arrangører av konkurranser i regi av NSK må sette seg inn i de gjeldende rutiner og veiledere, som beskrevet på NSF sine sider:

Skiforbundets koronaveileder

Her finner dere linker til alle nødvendige dokumentene og veiledere.

Risikovurderingen gjøres av arrangørene av alle renn i forkant. Med utgangspunkt i denne bruker arrangøren de punktene i arrangementsmanualen som er relevante for konkurransen som skal gjennomføres. Ferdig manual legges i som vedlegg i terminlista eller på arrangørens hjemmeside, slik at deltakerne kan finne all relevant informasjon i forkant av rennet. Påmeldingsfristen for renn bør legges minimum 4 dager før rennstart for å kunne gjøre de nødvendige forberedelsene. Etteranmeldinger bør ikke forekomme.

Kretsrenn

Kretsen oppfordrer til å begrense antall voksne til et minimum, og med maks en voksen/ leder per løper, slik at de fleste krets- og sonerenn kan avholdes med bare en kohort, som omfatter både løpere og ledere.

Arrangører som ønsker å inkludere klasser for løpere under 8 år, bes om å vurdere å dele arrangementet, slik at de yngste f eks starter tidligere og har forlatt arena før konkurranseklassene starter, evt arrangere renn for de yngste klassene på et annet tidspunkt. 

Fellesstart kan gjennomføres under forutsetning at risikovurderingen tilsier god nok plass i start- og målområdet, samt løypebredde.

Premiering foretas fortrinnsvis utendørs. 

Kretsmesterskap

Mesterskaper begrenses til mesterskapsklasser G/J13 år og eldre, og rekruttklassen G/J12 år.

Løpere og ledere/ smørere sorteres i hver sin kohort dersom samlet antall overstiger 200 personer. Kretsen oppfordrer til å begrense antall voksne til et minimum, og maks en voksen/ leder per løper. 

Premiering foretas fortrinnsvis utendørs.

Langrennskomiteen følger NSF sin holdning til samfunnsansvaret om å holde smitterisiko på et minimum, samtidig som lokale renn denne sesongen er viktigere enn noensinne for å tilby løperne gode arenaer til å konkurrere. For å ha mest mulig aktivitet, er vi avhengig av å følge anbefalingene og retningslinjene: Ingen løper eller voksen møter dersom vedkommende har forkjølelses- eller andre symptomer. Alle deltakere, løpere og ledere, må registreres på stadion.

Vi setter ungene og ungdommen først, og selv om det under andre omstendigheter er en fin familieaktivitet å dra på skirenn, prioriterer vi i år å begrense antall voksne til et minimum.

Vi ber om at klubbene setter seg inn i smittevernmanualen og veilederen for trening og arrangement, og gjennomgår den gjerne med sine løpere og deres foresatte nå rett i forkant av sesongstarten.

 

 

NIF-EPI02, 02