Hopp til innhold

Overnatting NM junior

Norges Skiforbund viderefører siste sesongers opplegg med innkvartering til NM-jr. Overnattingsplasser vil bli tildelt fra Norges Skiforbund til skikretsene også for sesongen 2020/2021. Frist 13. november.

Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene.

Det vil si at hver skikrets får tildelt et antall senger basert på erfaringstall fra tidligere år. 

For å ha forutsigbarhet i behovet til klubbene ønsker vi tilbakemelding på antall utøvere, klubbledere/foresatte som dere trenger overnatting til via denne ordningen. 

NM-junior arrangeres i 2021 over to helger på Nes. NM-junior kvinner 26.-28.02.21, og NM-junior menn 5.-7.03.21.

Meld på utøvere og ledere i linken under innen 13. november!

Påmelding

Spørsmål vedrørende dette kan sendes til skikretskontoret: lars.nystadbakk@skiforbundet.no

Smøring

Det er ikke lagt opp til felles opplegg knyttet til smøring via skikretsen i år. 

nif-epi04, 04
NTB