Hopp til innhold

Erik Røste og Torbjørn Skogstad (NTB scanpix)

Skipresidenten ber om full gjennomgang

Skipresident Erik Røste og langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad ønsker en gjennomgang av det norske skilandslagets medisinbruk, og langrennskomiteen har fått i oppdrag å organisere dette.

Bakgrunnen er det siste døgnets påstander og saker i media om medisinbruken til norske langrennsutøvere.

- Jeg legger til grunn at ingen friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det ikke er slik. Men når det er fremsatt påstander om dette, er det behov for at spørsmålet avklares åpent og tydelig, sier Røste.

Slik som denne saken utviklet seg i går, ble langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad og skipresident Erik Røste enige om at det når er viktig med en grundig gjennomgang.

- Som øverste tillitsvalgte er det mitt ansvar å bringe klarhet i situasjoner der omdømmet til forbundet utfordres. Det registrerer jeg er tilfellet i denne saken, sier Røste.

Han understreker at han ikke har opplysninger eller grunn til å tro at friske skiløpere har fått medisiner, men mener det er behov for å bringe klarhet i dette.

Røste ber om at langrennskomiteen står for gjennomgangen. I dette arbeidet må den enkelte utøvers personvern ivaretas, samtidig som det skal være mulig å få informasjon på et overordnet nivå om bruken av medisiner.

- Detaljene i hvordan dette skal gjennomføres er overlatt til langrennskomiteen. Skulle det, mot formodning, vise seg at det finnes en uheldig praksis, er alle tjent med at dette kommer frem og håndteres på en god måte, sier Røste.

Ber om bistand
Norges Skiforbund har bedt Antidoping Norge om å bistå forbundet i gjennomgangen av langrennslandslagets medisinbruk. Det er også aktuelt 

med annen ekstern bistand i forbindelse med dette arbeidet, for å sikre at det gjøres uavhengig og troverdig.
-Det er naturligvis helt avgjørende for oss at denne gjennomgangen gjennomføres og ledes av personer som ikke på noen måte er tilknyttet Norges Skiforbund, sier leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.

Tidligere i dag ble det kjent at skipresident Erik Røste og langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad, har besluttet at langrennskomiteen i Skiforbundet skal ha ansvaret for å finne ut hvordan en gjennomgang av medisinbruken skal gjennomføres. De to ønsker en slik gjennomgang etter at anonyme kilder i media hevder de er tilbudt astmamedisin på landslaget, selv om de er friske.

-Førstkommende mandag skal langrennskomiteen møtes for å beslutte hvordan man skal gjennomføre dette på beste måte. Mandat og sammensetning må vi komme tilbake til, men jeg har i dag vært i dialog med Antidoping Norge og daglig leder Anders Solheim, som er positiv til å bidra, sier Torbjørn Skogstad.

Torbjørn Skogstad understreker at det utover en anonym kilde som har uttalt seg i media ikke foreligger noen ytterligere informasjon som bekrefter påstandene.

-Selv om disse påstandene er fremsatt anonymt uten noen detaljer vi kan forholde oss til, er det behov for at alle forhold knyttet til medisinering avklares åpent og tydelig, sier Skogstad.

NIF-EPI01, 01