Hopp til innhold

Rennreglement langrenn 2023-24

Skistyret har vedtatt nytt rennreglement for langrenn, som er gjeldende fra 30.august 2023. Det innebærer endringer i fellesreglementet (gjelder alle grener) og for NSF Langrenn rennreglement.

Endringene i NSF langrenn rennreglement går stort sett på tilpasninger til FIS sitt regelverk, men også noen særnorske presiseringer. Blant annet er det en endring hos punktene premiering, lege- og sanitetstjeneste, NM para og gjennomføring av sprintstafett.

NSF langrenn rennreglement

NSF langrenn rennreglement - viser endringer

Fluorforbudet

Regler knyttet til fluorforbudet er nå implementert i NSF sitt fellesreglement og NSF langrenn rennreglement. Det kan komme endringer/presiseringer i NSF sitt reglement knyttet til fluorforbudet, etter at FIS har vedtatt sitt reglement i høst. 

NSF fluorside 

NIF-EPI01, 01