Hopp til innhold

Webinar Formtopping og konkurranseforberedelser

Frode Estil og Jonas Vika har begge lykkes når det gjelder som mest. Mandag 04.12. kl. 20-21 deler de av sine erfaringer i webinar.

Vi setter fokus på mentale og fysiske forberedelser i jakten på toppformen.
Velkommen på webinar!


Her finner du teamslink til webinaret: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzcyYTg1YmItMGU5YS00NDFiLWE5ODQtZTRhNTQ1ODc5MzM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2265fbb440-97aa-4d03-b6d0-fded6817e401%22%7d

NIF-EPI02, 02