Hopp til innhold

Foran fra venstre: Emil Vatne, Stiftelsen VI og Christine Fossaa Utne (Ambassadør NSF). Bak fra venstre: Ulf Morten Aune (NSF), Rainer Henriksen, (ambassadør NSF), Bjørg Sissel Kvannli (langrennskomiteen), Anne Ragnhild Kroken og Emilie Johanne Hagen (NSF).

Stiftelsen VI og Skiforbundet skal sammen utvikle paralangrenn

Stiftelsen VI og Skiforbundet langrenn har inngått avtale om å videreutvikle samarbeidet med mål om å øke rekrutteringen av mennesker med funksjonsnedsettelser til skidretten og skape varig aktivitet.

Avtalen skal bidra til mer forutsigbare, økonomiske rammer og øke oppmerksomhet og anerkjennelse av paraidretten. Skiforbundet langrenn er den eneste vinteridretten som inngår avtale med Stiftelsen VI.

Stiftelsen VI er en ideell stiftelse med målsetting om å skape et bedre liv for mennesker med funksjonsnedsettelse. VI skal bidra til at funksjonsnedsatte får en bedre livssituasjon og folkehelse, økt mestringstro og blir bedre integrert ved å fremme og forene idrettsaktiviteter- og miljø i både topp og bredde mellom funksjonsfriske og funksjonsnedsatte.

Stiftelsen VI har i tillegg til Skiforbundet langrenn samarbeidsavtale med sommersærforbundene Håndball, Svømming, Bandy, Orientering og Bordtennis.
– Målsettingen for samarbeidet mellom Skiforbundet langrenn og Stiftelsen VI er å legge til rette for å lære sammen og av hverandre - samt bidra med økonomi og tilrettelegging - slik at vi kan løfte paraidretten og ta rekruttering av utøvere på alle nivå et steg videre, sier Emil Vatne, idrettsansvarlig i Stiftelsen VI. - Vi ser frem til samarbeidet med Skiforbundet langrenn som har satt paraidretten høyt på agendaen gjennom mange år med dyktige folk, mye erfaring og et stort, etablert nettverk som felleskapet kan få glede og nytte av. 

– Rekruttering av para er en krevende oppgave. Samarbeidet med Stiftelsen VI vil gjennom kunnskapsdeling bidra til kompetansehevning som et ledd til økt rekruttering, sier pararådgiver Anne Ragnhild Kroken i Skiforbundet langrenn. - Nå får vi mulighet til å nå ut på flere arenaer og vi får en økonomisk forutsigbarhet som vil bidra  til å styrke rekrutteringsarbeidet for alle målgrupper i paralangrenn.

– Potensielle, nye parautøvere finner vi ikke i idrettslagene, sier pararådgiver Anne Ragnhild Kroken i Skiforbundet langrenn. - Samarbeid med eksterne instanser som rehabiliteringssentra og interesseorganisasjoner vil være viktig for å nå flere potensielle nye utøvere. Beitostølen Helsesportsenter, Valnesfjord Helsesportsenter og Paraidrettssenteret i Trøndelag er gode eksempler på disse viktige arenaene med tanke på økt rekruttering. Vi skal sammen med Stiftelsen VI nå rette et ekstra fokus mot disse områdene og få mer trykk regionalt.

Ambassadører
For å bidra til økt kunnskap, oppmerksomhet og rekruttering er Christine Fossaa Utne og Rainer Henriksen to av syv ambassadører for paralangrenn. Ambassadørenes rolle er å dele sin kunnskap og erfaring med sin bakgrunn som utøvere med funksjonsnedsettelser på ulike nivå. Dette gjør de ved å delta på samlinger og andre arenaer hvor de møter potensielle nye parautøvere. De formilder hva paralangrenn er, gir tips og råd på viktige ting slik at møtet med paralangrenn blir best mulig. 

Ambassadørene skal være synlige i miljøet, delta i nettverksbygging og arrangementer. De vil også fungere som rådgivere til både utøvere, foreldre og andre eksterne parter. Ambassadørene ønsker å bidra til at flere får mulighet til å drive med paralangrenn og få gode opplevelser som de selv har hatt ved å se muligheter og ikke begrensinger. 

Innad i Skiforbundet langrenn er trener- og skiklubbutviklere vår forlengende arm regionalt. De er viktige for å få kunnskap og kompetanse på paralangrenn ut til klubbene. I slutten av oktober vil trener- og skiklubbutviklere sammen med ambassadørene for paralangrenn ha en felles kompetansesamling. NIF-EPI03, 03