Hopp til innhold

Høstmøte i langrenn 2023

Oppdatert 07.10.2023 med agenda og saksgrunnlag. Langrennskomiteen gjennomfører sitt ordinære Høstmøte den 13. - og 14. oktober på Idrettens hus på Ullevål Stadion.

Høstmøte 13. - og 14. oktober på Idrettens hus på Ullevål Stadion.

Vi starter fredag ettermiddag klokken 17:00, og avslutter lørdag ettermiddag klokken 16:00

Agenda og saksgrunnlag

Link til påmelding

Påmelding til møtemat og middag er bindende, og vil bare være gjeldende ved innlegging av faktura adresse.

Påmelding innen 6. oktober 2023

Di
skusjonssaker som LK ønsker å prioritere på høstmøtet;

- Rekrutering
- Kostnadsreduserende tiltak
- Frivillighet og dugnad
- Bærekraft og verdiskapning
- Involvere og engasjere ungdom
- Integrering
- Strategidokument – status og veien videre

LK ønsker å utfordre kretsene til å gi en kort statusrapport i forkant av høstmøte på hvilke 3 – 4 positive trekk dere har i egen skikretsen, og 3 – 4 utfordringer dere har i egen skikrets.
Fint om alle kretsen kan sende inn en kort statusrapport innen 25. september til brit@skiforbundet.no    
Ta gjerne utgangspunkt i de temaene vi ønsker å diskutere på høstmøtet.
Statusrapporten vil danne grunnlag for diskusjoner på høstmøtet, samt at LK vil utfordre noen av kretsene å fortelle om positive ting som skjer, eller utfordringer som skikretsen har.

Det er også fint om kretsene kan gi en kort tilbakemelding på hva dere tenker om reisefordelingen til skirenn som ble innført som et prøveprosjekt forrige sesong.
Fint om dette også kan sendes inn tilbakemelding innen 25. september til erik.husby@skiforbundet.no   

NIF-EPI03, 03