Hopp til innhold

Webinar- Er skistipend i USA aktuelt?

Hedmark Skikrets inviterer til webinar - Mandag 30. Januar kl 20,00

Flere lovende norske langrennsjuniorer har fått tilbud om skistipend i USA –
for å kunne kombinere videre satsing
med utdannelse. Flere lurer på om dette kan være en vei å gå? Hva er fordelene
og ulempene?
Hvordan gå fram for å få skistipend? Hvordan går det med skikarrieren og utdannelsen til de som drar? 

Vi har fått en del henvendelser om dette, og ønsker å belyse dette på webinar 30/1

Vår hovedgjest er Trond Flagstad (foto) som har vært trener for skiløperne ved
University of Alaska i Achorage. Hvilke refleksjoner gjør han seg rundt spørsmålene?

Trond Flagstad fra Hamar gikk flere gode skirenn i Norge, med bla World Cup deltagelse
før han reiste til Alaska der han har hatt suksess som trener. Han var i Norge en tur som
trener på NTG for at par år tilbake.
  Han kjenner norsk og amerikansk kultur godt.


Vi ønsker også å få et innblikk i likheter og forskjeller i skikulturen i Norge og USA.
Kanskje har vi noe å lære av amerikanerne? Vi ser jo at enkelte løpere fra USA hevder
seg på et høyt internasjonalt nivå.

Du kan delta helt gratis ved å kople deg opp på linken

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MzZhY2ExNjAtZDAzZi00NWFmLWI5ZTgtZTU4MWFhNmJkNGUw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22,%22Oid%22:%22a6bb8fc2-9c69-46ab-b826-960a50761a09%22%7D

NIF-EPI02, 02
Foto: Terje Bendiksby / NTB