Hopp til innhold

Fra venstre: Torbjørn Skogstad (leder langrennskomiteen), Øyvind Mobakken (Lillomarka Skiklub) , Magnus Aas (Østre Toten Skilag) og Håvard Selbæk (Søre Ål IL).

Sju langrennspriser

Fire ildsjel priser, samt tre klubbpriser ble utdelt fredag kveld i forbindelse med langrenns høstmøte i Norges Skiforbund.

Fra venstre: Torbjørn Skogstad (leder langrennskomiteen), Anniken Aune (Tverlandet IL og langrennskomiteen Nordland), Lars Håkon Bjugan (Leksdal IL) og Erik Stange (Søre Ål IL).

Det var under Norges Skiforbunds høstmøte i Oslo i helga at langrenn delte ut en rekke priser. Langrennskomitéen kårer hvert år flere «ildsjeler» og «årets langrennsklubber» etter forslag fra skikretsene og fra andre i langrennsmiljøet. Ildsjelene og klubbene blir invitert til Langrennskomitéens Høstmøte og får overrakt et diplom og en gave. Ordningen ble startet i 2000.

Ildsjel priser ble delt ut til Magnus Aas (Østre Toten Skilag), Håvard Selbæk (Søre Ål IL), Øyvind Mobakken (Lillomarka Skiklub) og Mari Gudding (Vinne Skilag). Klubbpriser ble delt ut til Tverlandet IL, Søre Ål IL og Leksdal IL.

Magnus Aas, Østre Toten Skilag
En av de mest markante ildsjelene i Oppland Skikrets
Leder i Østre Toten Skilag og engasjert i det meste som skjer i Karidalen Skisenter
Magnus er i tillegg rennleder, løypekjører, pådriver for stadig nye prosjekter i klubben, TD for skikretsen – og alltid positiv.
ØTS med Magnus i spissen har fler pågående prosjekter i Karidalen.
Blant annet: 
Aktivitetshus
Rehabilitering av hytta med nytt kjøkken og oppgradering av garderober
Ny garasje
Skileikområde
Langrennscrossløype
Magnus er fast og engasjert møtedeltaker på skikretsens møter.
I 2019 mottok Magnus hederspris fra Østre Toten Idrettsråd. 

Håvard Selbæk, Søre Ål IL
Håvard tok over som leder i Søre Ål IL i 2016 og har ført klubben gjennom et generasjonsskifte både mht. anlegg, arrangement og aktivitet.
Dette har gitt klubben et solid, viktig og nødvendig løft, både innen anlegg, arrangement og aktivitet.
Håvard har også hatt roller som rennleder, trener og ikke minst ivrig pappa. Han er også en av de viktige ildsjelene i Lillehammer Cykleklubb.
Håvard er en av ildsjelene, arkitektene og pådriverne bak Engesvea Aktivitetspark, med utallige timer, kvelder og frihelger i anlegget (med befaring, rydding og bygging) og i møter for å få alle formaliteter på plass.
Som leder er han også pådriver for å gjøre klubben mer bærekraftig og framtidsrettet. 

Øyvind Mobakken, Lillomarka Skiklubb
Øyvind var med å starte Lillomarka skiklubb i 2007. Han var styremedlem og sportslig leder de første årene.
Han var fra starten aktivt med i utviklingen Lillomarka arena.
Lillomarka arena fikk prisen som Årets idrettsanlegg i 2022, som Øyvind har vært en meget stor bidragsyter for.
Øyvind har også vært trener for grupper i klubben  og var med å starte en såkalt Multisportuke så tidlig som i 2006.
Han er også nå fast rennleder  når klubben arrangerer skirenn/rulleskirenn.
Ingen dugnadsjobb er for liten eller for stor for Øyvind.
Øyvind er en framoverlent ildsjel, en entusiast med hjerte for langrennsporten  både i klubb og skikrets. Dugnad er for han et daglig begrep og en livsstil.

Mari Gudding, Vinne Skilag
Mari har tidligere vært aktiv langrennsløper og er svært engasjert i skiidretten.
De siste 10 årene har hun innehatt flere verv i Vinne Skilag, oppgaver som hun har i varetatt og utviklet på en utmerket måte.
Hun er også trener i skilaget, og er spesielt god til å følge opp på trenersiden.
Mari er en person som er flink til å se alle, og tar seg av både små og store og er svært opptatt av rekruttering.
Hun er en miljøskaper, ærekjær, inkluderende, lagspiller og en holdningsskapende «ildsjel» som jobber uegennyttig for skiidretten i ei god «idrettsbygd».
Mari mottok skikretsens utmerkelse «Årets ildsjel» for sesongen 2021/22 

Tverlandet IL
Skigruppa har de senere år vokst fra å være en liten håndfull løpere for få år siden, til i dag å ha 50 aktive langrennsutøvere fra 5-24 år.
Det har de senere årene vært satset på løypeutvikling, anskaffelse av tråkkemaskin, ferdigstillelse av skihytte samt en enorm innsats på rekruttering.
For de minste arrangeres barnas skiskole, samt 10 cuprenn (Telenorkarusell) for barn i alle aldre i løpet av vinteren. Tverlandet arrangerer sitt eget kretsrenn der det i 2022 var 130 påmeldte.
Det er 5 ulike treningsgrupper med barn fra 5 og opp til juniornivå. Skigruppa har pr i dag 4 løpere som deltar på HL, 2 seniorer og 5 juniorer som deltar på NC jr/sr.
Tverlandet IL ski jobber under NSF sin filosofi «Langrennsglede for alle» og ser på seg selv som en stor skifamilie der alle er velkommen.
Dette er en klubb som tar i mot nye skiglade barn og voksne på en god måte. 

Søre Ål IL
Søre Ål IL er et fleridrettslag med aktive grupper for langrenn, hopp, kombinert, fotball og skøyter.
Søre Ål IL er primært en klubb som jobber svært godt med bredde og rekruttering.
De siste to årene har Søre Ål IL vært topp 3 når vinnerne av Distansekortet skal kåres.
Hjemmearenaen til Søre ÅL heter Engesvea, et langrennscross -og skileikanlegg bygd i terreng, og et mønsteranlegg som tar langrenn et stort steg inn i framtida.
Klubben har også et solid arrangørmiljø, som har vært gjennom et generasjonsskifte de siste årene.
Det tradisjonelle turrennet Søre Ål-runden ble av ulike årsaker relansert som Sjusjøen Ski Marathon i 2018 og har etablert seg som et av de større rennene i kretsen.
Klubben er flinke til å stille på skikretsens faste møteplasser og bidrar godt til fellesskapet.
Søre Ål er et av idrettslagene som er hentet inn til NIHs nettstudier om idrett og bærekraft, for å fortelle om hvordan de jobber med bærekraft. 

Leksdal IL
Leksdal IL er en klubb som er offensiv og søkende og har drevet godt i bredden over tid.
Klubben har stor aktivitet i alle ledd, er kompetansesøkende og utviklingsrettet.
Anlegget i Marka - Folkelige løyper som passer for alle
Systematisk arbeid over tid med skiskole, klubbkarusell og systematisk trening for de som vil.
Boost med 5 juniorer fra klubben som nå går på Idrettsfag (skilinje) og ønsker å satse
Miljøet skapt av frivilligheten og skikkelige drivkrefter/ildsjeler pågår hele tiden og over mange år
Gratis å delta.
Gode på arrangementssiden.
Leksdal IL mottok skikretsens utmerkelse «Årets lagsutmerkelse» for sesongen 2021/22, i forbindelse med skikretsens ERFA-møtet i langrenn i mai 2022. 

Se tidligere utmerkelser 

NIF-EPI01, 01