Hopp til innhold

Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

Samfunnsansvar gir endring i sesongplanene

- Vi skal drive bærekraftig, både i et større samfunnsperspektiv og innad i vår egen langrennsverden, sa langrennskomiteleder Torbjørn Skogstad i sin innledning på langrenns Høstmøte. - I stedet for å tøye grenser må vi hele tiden ha i bakhodet at en smittespredning i forbindelse med våre arrangement kan ha store samfunnsmessige konsekvenser, og i tillegg være totalt ødeleggende for en idrettsutøvers karriere, fortsetter Skogstad. Vi må derfor alltid vurdere ønsket om å samle mange utøvere til gode konkurranser opp mot risiko for å spre smitte. Dette er bakgrunnen for endringene i sesongplanene for 2020/2021.

Skiforbundet langrenn gjennomførte Høstmøte 2020 med over 100 deltagere i et Teams-møte tirsdag kveld 12. oktober. Både langrennskomiteleder Torbjørn Skogstad og langrennssjef Espen Bjervig understreket samfunnsansvaret norsk langrenn har når verden er utsatt for en pandemi.

- Er det fornuftig i et større samfunnsperspektiv å samle flere tusen personer fra alle deler av landet til felles arrangementer med fare for smittespredning, spør langrennssjef Espen Bjervig retorisk. - Personene vi samler kommer fra et hundretalls arbeidsplasser, skoler og lokalsamfunn. Bjervig er tydelig på at dette er en risiko Norges Skiforbund ønsker å minimere og understreker betydningen av å gjennomføre gode, lokale aktiviteter i en sesong som blir annerledes med få nasjonale konkurranser, spesielt for utøvere under senioralder. Langrennssjefen har stor tillit til at dyktige ildsjeler i klubber og kretser vil skape et godt konkurransetilbud for disse gruppene, som vil ivareta både smittevernhensyn og et godt sportslig tilbud.

Samfunnsansvar og smittevernhensyn fører til endret konkurranseprogram:

 • Skandinavisk Cup går som planlagt, forutsatt åpne grenser og muligheter for deltagelse
 • EYOF (junior): Norge deltar ikke (Arrangementet er også utsatt til desember 2021)
 • Nordisk landskamp er utsatt ett år til 2022
 • Det vil bli antallsbegrensninger i nasjonale senior-renn inkl. NM
 • Norgescup for junior utgår
 • NM Junior arrangeres over to helger med kvotebegrensninger (intensjon ca. 400 løpere pr. helg)
 • Hovedlandsrennet utsettes ett år (Tilbys samme arrangør som 2021)

Det arbeides fortløpende med generelle kvotebegrensninger, organisering av NM Junior og enkelte andre detaljer i langrennsadministrasjonen. Så snart beslutninger tas vil terminlister og sesonginformasjoner bli oppdatert. Viktig informasjon blir distribuert via skikretsene.
Terminlistens hovedpunkter og sesonginformasjoner er oppdatert i etterkant av høstmøtet og ligger her: https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/2

Nasjonale konsekvenser av fluorforbud for langrennsløpere:
Klasser til og med 16 år:
Skistyret har vedtatt å videreføre et verdibasert fluorforbud i klassene til og med 16 år for sesongen 2020-2021. Forbudet omfatter bruk av fluorholdige gildprodukter. Det vil bli gjennomført kontroller. ("Glidprodukter" omfatter også bruk av glidprodukter i festesonen).

Alle aldersklasser /Generelt:
Bruk av fluorholdige smøringsprodukter er regulert av EU direktiv. Selv om FIS har valgt å utsette vedtaket om et generelt fluorforbud, må alle forholde seg lovverket og de reguleringer som til enhver tid er gjeldende. 

Praktisk gjennomføring av fluorkontroller for klasser til og med 16 år og kommunikasjon i etterkant av kontrollene sesongen 20/21

 • Det vil bli tatt stikkprøver før start i utvalgte renn.
 • Stikkprøvene analyseres i etterkant av rennet, og resultatet blir kommunisert til gjeldende løpers foresatte via klubb kun i de tilfeller det foreligger et positivt prøvesvar.
 • Prøvesvar som påviser fluor vil ikke forårsake noen form for sanksjoner mot enkeltutøvere utover tilbakemelding nevnt i forrige punkt.
 • Alle prøvesvar blir behandlet i henhold til GDPR-bestemmelser og makulert.
NIF-EPI03, 03