Hopp til innhold

Trener 3 2020-21

Trener 3-kurs i langrenn 2020-2021 Med bakgrunn i Covid-19 pandemien har Norges Skiforbund Langrenn endret plan for gjennomføring av Trener 3. Vi vil derfor utvide søknadsfristen til 01.06.2020.

Trener 3- kurs langrenn oppstart sommer 2020

Trener 3-kurs i langrenn starter sommeren 2020 med oppstartsmøte mandag 15.juni kl.20.00 på nett.

Trener 3 er det høyeste Trenerkurset vi tilbyr innen langrenn.  Dersom det er nok etterspørsel kjøres kurset årlig. (Minimum 15 deltagere)
Trener 3-kurset retter seg inn mot trenere for junior- og seniorløpere på høyt nivå. Målgruppen på Trener 3 er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. 

Samling nr 1: 15.juni kl.20.00 på nett. (Påmeldte får tilsendt informasjon)

Samling nr. 2:  2-6 September 2020 (onsdag til søndag) i regi av  Norges Idrettsforbund / Olympiatoppen (sammen med andre særforbund), på Meet, Ullevål Stadion i Oslo. Temaer: Coaching, utøversamtaler, idrettspsykologi, ernæring, strategi- og målprosesser.
Merk: Denne samlingen kan bli avholdt som nettkurs.

Siste samling i regi av NSF langrenn i april 2021

I løpet av året gjennomføres et omfattende arbeid med en årsoppgave, hvor temaet er planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsåret med egen utøver (en eller flere), samt teknikkanalyse m.m. Det gis fortløpende tilbakemeldinger på innlevringsoppgaver.

For å komme med på Trener 3-kurset kreves at man har Trener 2 (eller T3 fra perioden 2002-2012), og «omfattende trenerpraksis».

Søknad om å komme med på Trener III-kurset: Klikk her for å søke om deltakelse på Trener 3-kurset. 
Frist utsatt til 1.juni 2020. 

Kurskostnader: Pensumlitteratur er «Den norske langrennsboka» og «Utviklingstrappa i langrenn» som kursdeltagerne må ha skaffet seg. (Kan kjøpes fra NSF v/Per Elias Kalfoss) Utover det vil det påløpe kostnader til egen reise og eget opphold, samt en kursavgift som dekker deler av forelesningskostnader.
ytterligere informasjon publiseres her fortløpende.

Spørsmål kan rettes til: per.elias.kalfoss@skiforbundet.no

NIF-EPI02, 02
VM snøsport