Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Regjeringen har varslet en justering i den søknadsbaserte stimuleringsordningen for idretten (ordning 2), slik at ordningen i større grad vil dekke også inntektsbortfall ved avlysninger

30. april: Nye tilskuddsordninger

Første trinn i myndighetenes gjenåpningsplan iverksettes fra og med 16. april. For skiidretten innebærer dette følgende:

  • Skirenn for barn og unge under 20 år kan renn med deltagelse fra samme idrettskrets eller region kan gjennomføres så fremt avstandskrav og antallsbegrensning overholdes og kommunen tillater slike renn.
  • Totalt antall personer til stede på et utendørsarrangement er 200 personer (nødvendig arrangementspersonell er unntatt). Det er tillatt l å skifte ut kohorter i løpet av arrangementet forutsatt at dette gjøres på en smittevernmessig forsvarlig måte.
  • Avstandskravet er redusert fra 2 til 1 meter.
  • Utendørs organisert aktivitet for voksne i grupper på inntil 20 personer er tillatt. 
  • Skirenn for voksne kan gjennomføres med deltagelse fra samme kommune så fremt avstandskrav og antallsbegrensning overholdes og respektive kommune tillater slike renn.
  • Toppidrettsarrangement kan gjennomføres, med unntak av i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5a. 

Merk at mange kommuner fortsatt er underlagt forhøyet tiltaksnivå, og at det spesielt i kommunene på tiltaksnivå 5a og i Oslo gjelder særskilte begrensninger. 

Alle klubber og medlemmer må forholde seg til tiltaksnivået i sin kommune.

21. desember: Sak og video: «Best Practice» for ski-Norge

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          - Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).
     
3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Denne veilederen er basert på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn. 

RÅD FOR ENKELTRENINGER RÅD FØR OG UNDER TRENINGSSAMLING RÅD VEDRØRENDE ARRANGEMENT Gjennomføring av kurs

Nyttig informasjon og maler:

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

nif-epi04, 04
NTB