Hopp til innhold

Informasjonsmøte med Kombinertkomiteen

Fredag 17.9 kl 18.00-20.00 på Hammer Hotell for foreldre, trenere og andre i kombinertmiljøet.

Informasjonsmøte på Lillehammer fredag kveld

Da er det klart for KK-samling på Lillehammer og tradisjon tro inviterer KK til et møte med foreldre, trenere og andre i kombinertmiljøet. Grunnet restriksjoner knyttet til covid-19 er det ikke ønskelig med utøvere på denne seansen. 

Møtet holdes fredag 17.9 kl. 18:00 – 20:00 på Hammer hotell i Lillehammer.

Det blir rom for gode diskusjoner underveis. 

Påmelding gjøres til Eiliv Flakne: eiliv.flakne@enova.no (viktig mtp plasser og restriksjoner knyttet til covid-19)

Dersom dere har saker, teamer som bør tas opp, send også en mail på dette til eiliv.flakne@enova.no.

 Agenda:                                                 

- Aktuelle saker                                                  

- Nytt KK                                                                

- Status sport                                                       

- Rekruttering                                                     

- Utøverutvalget                                                

- Arrangement sesongen 21/22                    

- Innkomne saker                                               

- Diskusjon                                                           

- Evt 

Vel møtt!

NIF-EPI03, 03