Hopp til innhold

Vårmøte 2021 Kombinert

Vårmøtet 2021 for kombinert holdes fredag 11.juni kl. 13:00-16:00

Møtet arrangeres digitalt via Teams og du kan melde deg på via lenken her:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cMBtDuH6HEKNcoiT6RvbDXasDzMJKxFMnaWJTcYaIYhUQk0xMFVYWFVPWjhFMUxOQVk5MERDTUM5Ui4u

Møteagenda:

  1. Møtestart og velkommen
  2. Informasjon fra KK
  3. Orientering fagområder årsberetning
  4. Orientering fra utøverutvalget
  5. Orientering fra teamene
  6. Kombinertaktivitet i kretsene
  7. Innkomne saker
  8. Valg til kombinertkomite
  9. Eventuelt 
  10. Oppsummering og avslutning
NIF-EPI02, 02