Hopp til innhold

TD- og Dommeroppsett

TD OG DOMMEROPPSETT 

Forfall til dommeroppdrag meldes til leder i dommerutvalg i egen skikrets og Roar Norsveen Tlf 990 50 522 eller roar@trysilmail.no

Oppsett TD og Dommere 2023-2024

Oppsett tidligere sesonger: 

Rutine for behandling av reiseregninger og utleggsregning

Visma 

Skiforbundet bruker Visma for kjøregodtgjørelse og utleggsregninger. Sentralt oppnevnte funksjonærer og dommere vil fortløpende bli registrert med bruker, og skal da heretter levere via dette systemet. Man tar bilde av kvitteringer og registrerer kjørelengde. Det skal benyttes km sats 3,50.

Instruksjon for bruk av Visma expense Brukerveiledning.

Sentralt oppnevnte funksjonærer skal bruke godkjent reiseregning og utleggsregning. Finnes nederst i informasjonen

  • Reiseregningen skal benyttes til kjøring, parkering, piggdekkgebyr og bompenger.
  • Utleggsregningen skal benyttes til alle andre utlegg.
  • Reise- og utleggsregning skal godkjennes av rennets TD. 

Reise- og utleggsregning med underbilag kan scannes og sendes via Visma.

Kontaktperson i NSF Kombinert er Per Tommy Enger  pt_enger@hotmail.com

  • Reise- og utleggsregninger må sendes uten unødig opphold. Hovedregelen er første arbeidsdag etter at oppdraget er fullført.
  • Reiseregninger og utleggsregninger som ikke er mottatt i henhold til denne rutinen senere enn den 10 måneden etter oppdraget kan ikke påregnes betalt.
  • Feil og/eller mangelfullt utfylte regninger sammen med manglende underbilag kan ikke påregnes betalt.

Mal utleggsregning Mal kjøregodtgjørelse

nif-epi04, 04