Hopp til innhold

Det var Tour de hardanger som vart siste teljande renn i årets kretscup. Samanlagtlista er oppdatert og kretscupen vart med dette fullført for denne sesongen.

Kretscupen samanlagt 2019-20

Etter ein avkorting av skisesongen vart det ikkje noko finalehelg i kretscupen heller. Samanlagtlista for sesongen vart då gjeldande til og med Tour de hardanger.

Skisesongen vart ikkje som planlagt, men i den situasjonen me står i er dette eit lite offer. Me håpar at alle får vore aktive og ellers følger råd og retningslinjer i dagleg-livet. Me gledar oss til å ta fatt på organisert aktivitet att, men enn så lenge må det i stor grad vere på eigenhand.

Kretscupen samanlagt er oppdatert og gjeldande inkludert Tour de hardanger. Sidan det ikkje var den originale finalehelga, så betyr det at Pokalar og gåvepremiar vart liggande på kontoret. Dei vil me dele ut ved eit seinare høve. 

KRetscupen langrenn samanlagt - sesongen 2019-20 

NIF-EPI02, 02