Hopp til innhold

Trener 4 Hopp

Topptrener I

Målsetning for Topptrener I
Gi flere trenere relevante kunnskaper om hva som kreves for å utvikle unge idrettstalenter til toppidrettsutøvere.

Målgruppe
Trenere for ambisiøse utøvere mellom 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå.

Arrangør
Samarbeid mellom NIH og OLT.

Tid
Gjennomføres over to år (60 studiepoeng).

Opptakskrav
  - Generell studiekompetanse
  - Være aktiv som trener for unge og ambisiøse utøvere
  - Minimum Trener I-utdanning i sin idrett
  - Egenerfaring som utøver

Gjennomføring
Samlinger.

Hva
Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og beste praksiserfaringer i arbeid med unge utøvere.

Oppstart kurs
Opptak hvert andre år. Kontakt NIH eller OLT ved eventuelle spørsmål.

Topptrener II

Målsetninger for Topptrener II
-  Videreutvikle trenerkompetanse for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
-  Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av   trenernettverk.

Målgruppe
Trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Planlagte kurs
Kontakt NTNU eller OLT ved eventuelle spørsmål, eller for å melde din interesse.

Arrangør
Samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen.

Tid
Gjennomføres over to år (60 Studiepoeng).

Opptakskrav
• Generell studiekompetanse
• Ditt særforbunds høyeste utdanning

Gjennomføring
Samlinger.

Hva
Utdannelsen er et supplement og en videreutdanning til Norges Skiforbund sin trenerutdannelse. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap.

NTNU sine sider: http://videre.ntnu.no/pages/programs/topptrenerutdanningen/

OLT sine sider: http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/regioner/region_midt-norge/topptrenerutdanning/page3076.html

Brosjyre: http://www.olympiatoppen.no/fortrenere/trenerutdanning/olttopptrenerutdanning/media30765.media

NIF-EPI01, 01