Hopp til innhold

Trener 3 Hopp

Trener 3 fokuserer på utvikling og prestasjon. For å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere kreves det kompetente trenere. Deltakerne på Trener 3 kursene er som regel trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og senere et høyt internasjonalt nivå.

Ønsker du å melde deg på Trener 3 Hopp, kontakt NSF Hopp.

Mål
Analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe
Nåværende eller fremtidige trenere for junior – og seniorhoppere (Lære å konkurrere 16-23 år).

Opptakskrav
Gjennomført Trener 1 og Trener 2 med praksis. Søkeren må være aktiv trener mens kurset pågår, primært for junior- og seniorhoppere.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som samlinger enten i uke og/eller helger.

Moduler/Timefordeling
420.3.01 Grunnleggende anatomi og fysiologi (3t)
420.3.02 Koordinasjon (NSF e-læring)
420.3.03 Idrettsernæring 1 (13-16 år) (Sunn Idrett e-læring 2t)
420.3.04 Idrettsernæring 2 (16 og eldre) (Sunn Idrett e-læring 2t)
421.3.01 NSF SUM - Hopp 3 (6t) 
421.3.02 Anatomi og fysiologi  2 (6t)
421.3.03 Biomekanikk 2 (6t)
421.3.04 Ski- og hoppteknikk 2 (14t)
421.3.05 Teknikktrening og taktikk  i skihopp (9,5t)
421.3.06 Treningsplanlegging 2 (6t)
421.3.07 Styrketrening for skihopping (5t)
421.3.08 Praksis som trener i Team/Forbund (90t)

Omfang
90 + 90 t praksis. Praksis gjennomføres i klubb og/eller krets og skal bestå av både praksis  på barmark og i hoppbakken.

Autorisasjon
Som Trener 3 må deltakerne ha oppfylt kompetansemålene, deltatt på minimum 80% av undervisningen, gjennomført praksis og undervisning, og bestått innleveringer og oppgaver. Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis.

NIF-EPI02, 02