Hopp til innhold

Trener 2 Hopp

Kurset bygger på Trener 1 i Hopp, og egner seg for trenere som jobber med utøvere i aldersgruppen 12 – 16 år. Kurset består av 75 timer teori (undervisning, hjemmeoppgaver og e-læring) og 75 timers praksis som hopptrener.

Kurset tar utgangspunkt i langsiktig utvikling av utøvere, og gir i forhold til dette en innføring i fysiske, tekniske, taktiske, mentale og sosiale ferdigheter, som kreves i idrett generelt og i skihopping spesielt. Videre er det fokus på treningsplanlegging, coaching og veiledning av utøvere.

Ønsker du å melde deg på Trener 2 Hopp, kontakt din skikrets eller NSF Hopp. Vi kjører T2 gjennom Høgskolen i Innalndet, slik at du får studiepoeng.

Mål
Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe
Nåværende eller fremtidige trenere i hopp for unge 12-16 år.

Opptakskrav
Gjennomført Trener 1 (eventuelt T1 og T2 etter gammel trenerløype, før 2013) og 45 timer praksis etter gjennomført Trener 1-kurs.

Gjennomføring
Kurset kan gjennomføres over tre helger, flere ettermiddager, eller en blanding av disse. Undervisningen er en kombinasjon av praksis, teori og e-læring.

Moduler/Timefordeling
420.2.01 Grunnleggende anatomi og fysiologi (3t)
420.2.02 Koordinasjon (NSF e-læring)
420.2.03 Idrettsernæring 1 (13-16 år) (Sunn Idrett e-læring 2t)
420.2.04 Idrettsernæring 2 (16 og eldre) (Sunn Idrett e-læring 2t)
420.2.05 Spiseforstyrrelser (Sunn Idrett e-læring 2t)
420.2.06 Aldersrelatert trening 2 (NIF e-læring 4t)
420.2.08 Antidoping / Ren utøver (ADN e-læring 4t)
420.2.13 Idrettsskader (4t)
420.2.18 Trening av kondisjon og utholdenhet (NSF e-læring 2t)
420.2.19 Trening av spenst og hurtighet (e-læring 2t)
420.2.20 Trening av bevegelighet (e-læring 2t)
421.2.01 NSF SUM - Hopp 2 (10t)
421.2.02 Tekniske/motoriske ferdigheter (10t)
421.2.03 Mental trening (4t)
421.2.04 Biomekanikk (5t)
421.2.05 Ski- og hoppteknikk (10t)
421.2.06 Trening av muskelstyrke (5t)

Omfang
75 timer + 75 timer praksis. Praksis gjennomføres i klubb og/eller krets og skal bestå av både praksis  på barmark og i hoppbakken.

Autorisasjon
Som Trener 1 må deltakerne ha oppfylt kompetansemålene, deltatt på minimum 80% av undervisningen, gjennomført praksis og undervisning, og bestått innleveringer og oppgaver. Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis.

nif-epi04, 04