Hopp til innhold

Storsamlingen til Knyken/Granåsen

Det blir Storsamling i Granåsen og Knyken 8. -11. august 2024

Storsamlingen har pleid å være i uke 26, men i år vil den være i august. Den 8. - 11. august, vil Trønderhopp og GST i samarbeid med NSF hopp ha ansvaret for samlingen.

 Vårt mål er å samle så mange som mulig til denne samlingen. Det jobbes med å få på plass et RC renn og et NC renn, samt at vi jobber for at landslagene har samling i Granåsen.

 Programmet er ikke klart, men det vil bli mulighet for hopperne å hoppe i både Knyken og Granåsen i K90.

 Det vil bli arrangert kurs, og vi håper vi får til gode sosiale settinger der vi kan bli bedre kjent på tvers av fylkesgrenser.

 Mer informasjon om samlingen kommer så snart alt er klart.

 

nif-epi04, 04