Hopp til innhold

RC og Vikersud K45 og K65

Hopptreff og RC Vikersund

Vikersund IF legger til rette for en flott helg med RC renn, Taco, Skicrosskonkurranse på miniski og Hopptreff Kretslagskonkurranse for ungdom i 12 til 16-årsklassene.

Takk til Hoppsportens Venner som støtter den nasjonale RekruttCupen med midler til gjennomføring og sammenlagtpremier.

RC rennet lørdag inngår i nasjonal RC for 12-16 åringer som hopper i utviklingsbaserte klasser RCA, RCB, RCC og RCD for gutter og jenter. Søndag er det Hopptreff lagkonkurranse mellom skikretsene.

Rennene kan følges live på K-JUMP
Her legges også startlister og resultatlister ut.

INVITASJON OG PÅMELDING

Påmelding via MinIdrett:

PÅMELDING RC Vikersund Individuelt RC renn lørdag
Påmeldnig til lagkonkurransen i Hopptreff innen 30 minutter etter siste hopper på lørdag.

 NASJONAL REKRUTTCUP I HOPP

RC er åpen for utøvere i alderen 12-16 år. Se mer informasjon om RC på egen artikkel. NASJONAL REKRUTTCUP

Resultater på RC renn hittil finner du sammen med NC resultater: Resultater

Sammenlagtlister hvor de 2 beste rennene summeres i de utviklingsbaserte RC klassene A, B, C og D

RC HOPP GUTTER

RC HOPP JENTER

RC Seeding etter 3 av 5 renn, som brukes ift. startrekkefølge i RC renn, SGV og HL:

RC SEEDING pr. 23.01.2023

PROGRAM

LØRDAG RC renn
10:00 Lagledermøte
11.00-13.00: Fri trening i begge bakker
14.00 Rennstart K45, deretter K65
            K45 Prøveomgang – Jenter RC C + RC D, deretter Gutter RC C + RC D
            K45 Fortløpende første omgang
            K45 Finaleomgang i snudd rekkefølge
            K65 Prøveomgang – Jenter RC B + RC A, deretter Gutter RC B + RC A
            K65 Fortløpende første omgang
            K65 Finaleomgang i snudd rekkefølge
SØNDAG Hopptreff Laghopp
10:00 K45 Prøveomgang 1. og 2. gruppe
            K45 Fortløpende første omgang
            K45 Fortløpende finaleomgang
            K65 Prøveomgang 3. og 4. gruppe
            K65 Fortløpende første omgang
            K65 Fortløpende finaleomgang. Snudd rekkefølge på siste gruppe

Hopptreff

Hopptreff er et rekrutteringsarrangement med kretslagskonkurranse som gjennomføres på plast i sommerhalvåret og snø i vintersesongen. Hvert lag består av 4 løpere i årsklassene 12 til 16. To løpere starter i K45 og to i K65. Kretsene velger selv hvem som starter i hvilken bakkestørrelse.
Kretser som mangler løpere i en aldersklasse kan benytte en i en annen aldersklasse, men maks sum alder er 58 år. Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år og yngre.
Gutter og jenter kan stille på samme kretslag. Kretsene kan stille så mange lag de har løpere til. Blandede lag med løpere fra ulike skikretser tillates i egen klasse som ikke teller i Hopptreff.
Dersom det oppstår skade og eller sykdom etter påmeldingen, kan utøver erstattes med annen fra samme skikrets. Angjeldende skikrets må dokumentere skade/sykdom.
Hopptreff avvikles som ren kretslagskonkurranse på lik linje med andre lagkonkurranser arrangementsmessig og resultatmessig sett. Det kåres IKKE individuelle klassevinnere og resultatlisten omhandler bare kretslagene og den enkelte hoppers poengsum i laget, slik det gjøres i andre lagkonkurranser.
NSF gir medalje til utøverne på de 3 beste lagene.
Blandede lag bestående av hoppere fra to eller flere kretser, er tillatt. Det gjelder kretser som ikke klarer å fylle rene kretslag. Hoppere til slike blandede lag må innmeldes innen samme frist som for påmelding av lag. Sammensetting av blandede lag avtales i god tid mellom de aktuelle skikretsene. Blandede lag premieres ikke.
Det arrangeres individuelt RC-renn for utøvere i klassene 12-16 år dagen før.
Prøveordning jentelag
2 jenter på hvert kretslag innenfor alderen 12-16 år. Ei hopper i K45 og ei i K65. Ingen maks begrensning på sum alder. Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år og yngre.
En skikrets kan stille flere rene jentelag. Blandede lag på tvers av skikretser er også tillatt. Blandede lag premieres ikke.

NIF-EPI03, 03