Hopp til innhold

Nye plastbakker i Fageråsen, Mo i Rana

Fagmøte Hopp høsten 2021

Fagmøte Høst for Hopp blir hybridmøte torsdag 21. oktober kl. 18 i Skiforbundets lokaler på Ullevål og på TEAMS.

Fagmøte avholdes på Ullevål og på TEAMS. Alle er velkommen.

Oppkobling til TEAMS møtet er sendt delegatene med stemmerett. Andre som ønsker å delta kan sende mail til stale.villumstad@skiforbundet.no for invitasjonen til møtet med lenke til TEAMS.

AGENDA

 • Åpning (18:00)
  • Velkommen og registrering av deltakere (en representant pr. Skikrets, samt Hoppkomitéen er stemmeberettigede)
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
 • Skiklubbutviklere vs. Hopp v/Tore Øvregård og Kristian Brenden
 • Treningstilbud til ungdom v/Tore Øvregård og en ungdomstrener
 • Rekrutteringsanlegg for hopp / Anleggsplan og organisering i Fagteam v/Ståle Villumstad og Kristian Brenden
 • Aktivitetsstatistikk fra skikretsene fra 2020/2021 v/Ståle Villumstad
 • Kort om sesonginformasjon v/Ståle
 • VM i Vikersund, Per Bergerud
 • Presentasjon av Fageråsen og planene for landslinje for idrett m/hopp og kombinert v/Polarsirkelen VGS, Mo i Rana. v/Trond Jøran Pedersen
 • Teamene oppfordres til å komme med hvert sitt innlegg med oppdatering av status i teamene
  • Trønderhopp
  • Lillehammerhopp
  • Kollenhopp
  • Flying Team Vikersund
 • Organisering av Hopplandslaget
 • Evt. innkomne forslag

 

HØstmøte 2021 Med Skiforbundets Arrangør- og Anleggsseminar

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix