Hopp til innhold

Solan på Alvdal

Nasjonale renn for aldersbestemt

For tiden arrageres det ikke nasjonale renn for aldersbestemte klasser. Vi håper smitte-situasjonen skal endre seg til det bedre, og at det blir mulig å gjennomføre de rennene som står på terminlisten.

For hopp og kombinert gjelder dette disse rennene: 

  • 29.-31. jan Kombilekene (11-16 år)    Tolga
  • 6.-7. feb     Hopptreff (13-16 år)           Namsos
  • 19.-21. feb  Solan Gundersen Vinterleker (12-14 år)
  • 26.-28. feb Hovedlandsrennet (15-16 år)   Linderudkollen, Oslo

Det jobbes aktivt for å finne løsninger på alle disse renne, og alle arrangører er bekreftet bortsett fra SGV. Så det er smittesituasjonen og tillatelser det står på for å få gjennomført disse som planlagt, eller om de må utsettes eller avlyses.

For Kombilekene forventes det en avklaring i midten av uke 3.

Når det gjelder Solan Gundersen Vinterleker er det krevende for arrangøren på Alvdal. Med de fasilitetene som er der, og rammene med tanke på smittevernstiltak klarer de dessverre ikke å få det til i år. Alvdal IL ønsker fortsatt SGV også i årene framover, og kommer sterkt tilbake.

For SGV 2021 jobbes det med alternative arrangører for nasjonalt renn på samme dato som opprinnelig oppsatt, med reservedatoer senere i sesongen. Det er gode reservearenaer, og de vi er i dialog med er organisatorisk og rennteknisk veldig positiv til å få til dette. Man er også der avhengig av godkjenning av smittevernstiltak for arrangementet, så det jobbes med avklaringer inn mot lokale smittevernsmyndigheter.

Om det fra sentralt hold fortsatt ikke vil være tillatt med nasjonale renn, har vi også startet å se på alternative arrangementsformer samme helg. Da med tanke på et regionalt opplegg med paralelle renn i flere anlegg, slik at aktivitet og renntilbud opprettholdes for denne aldersgruppen. Her trengs mer planlegging, og det trengs da også flere arrangører rundt i landet. Det blir mindre arrangementer med kortere reiseveg for deltagerne, og i størst mulig grad uten overnatting.

Reodor Felgen foretar med sin tekniske innsikt kontroll av utstyret til Solan Gundersen under Vinterlekene i 2020. 

nif-epi04, 04
NTB Scanpix