Hopp til innhold

Koronasituasjonen og hoppaktivitet

Vi i NSF hopp følger selvsagt helsemyndighetenes råd, og vi vet at dere også gjør dette. Vi vil med denne artikkelen bare gjenta hva som gjelder av regler for aktivitet. NIF har presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak. Vi stiller oss bak informasjonen som NIF har lagt ut her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus, samt skiforbundet her: 

 
Alle fellestreninger er nå avlyst inntil ny beskjed kommer fra NSF. 
 
Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for både den fysiske og psykiske helsen, og helsemyndighetenes anbefalinger om 60 minutters aktivitet per daghåper vi så mange som mulig kan gjennomføre. 

Vi håper utøvere kan se på dette som en mulighet til å trene på ting man kan forbedre. Vi vil i tiden som kommer, legge ut forslag til aktiviteter som kan gjennomføres som egentrening. 

Vi vil i denne omgang spesielt anbefale siden www.skadefri.no, som kan være en god start. Dette er ikke for de minste, men vi vil komme med anbefalinger her etter hvert. 

Slik det ser ut nå, vil det være vanskelig å gjennomføre Storsamlingen 2020 i uke 26. Vi vil også her komme med mer informasjon når vi vet mer, men vi jobber med ulike alternativer. 
 
Dersom klubber/team sender ut/publiserer forslag til egentrening, skal det informeres om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning. 

nif-epi04, 04
NTB Scanpix