Hopp til innhold

Per Kristian Aasterud - leder for alpintgruppa i Vang Skiløperforening (Vang Skiløperforening Alpint)

Gavetildeling til Vang Skiløperforening Alpint

Fint eksempel for ski-Norge, støtte til drift. Alpingruppa i Vang Skiløperforening har mottatt 75 000 kr fra Toten Sparebank til å drifte Hamar alpinsenter Lierberget.

I Hedmark har vi mange små dugnadsdrevne alpintanlegg - Tørudbakken i Brummunddal, Ulveløypa i Brøttum, Øvernløypa på Stavsjø, Hamar Alpintsenter - Lierberget i Vang og Birkenåsen på Rena. De lokale klubbene nedlegger tusenvis av dugnadstimer for å skape aktivitet og skiglede i nærmiljøet.

Med høye strømpriser og økende driftskostnader er alpintgruppene helt avhengige av sterke idrettslag, sponsorer og private givere for å kunne oppretholde driften i anleggene. Det er derfor svært gledelig at alpingruppa i Vang Skiløperforening nå har mottatt kr 75 000 fra Toten Sparebank til å drifte Hamar alpintsenter Lierberget.

Det var en fornøyd og svært glad leder for alpingruppa som mottok gavesjekken fra Totens Sparebank denne uken. – Vi er en ivrig gjeng som drifter alpinbakken i Lierberget på dugnad, sier Per Kristian Aasterud. Det krever mange dugnadstimer, med snølegging, heisdrift og en rekke aktiviteter for barn og unge gjennom vinteren. – Som mange andre lag og foreninger, opplever vi det økte kostnadsbildet som krevende, sier Aasterud. – Med denne tildelingen fra Totens Sparebank kan vi fortsatt holde prisene på heiskort nede, slik at flest mulig kan stå på ski og kose seg i bakken vår.

Midlene fra Totens Sparebank skal gå til drift av alpinbakken, og er et viktig bidrag til neste års sesong. -Vi er veldig takknemlig for at Totens Sparebank ønsker å støtte oss, og at de ser verdien av å ha en alpinbakke i nærmiljøet. Dette vil komme mange barn og unge til gode, avslutter Aasterud, som allerede har begynt å telle ned til snøleggingen kan begynne.

Tekstutdrag og bilde lånt fra Vang Skiløperforening Alpint: Gavetildeling fra Totens Sparebank – Vang Skiløperforening

NIF-EPI03, 03