Hopp til innhold

Team Hedmark Sjusjøen på samling (Kristoffer Kvarstad)

Team Hedmark Sjusjøen sesongen 2024 - 2025

Hedmark Skikrets er stolte og imponert over innsatsen som er lagt ned av utøvere, trenere og støtteapparat gjennom den første sesongen til Team Hedmark Sjusjøen

Skikretsen ønsker å videreføre og videreutvikle seniortilbudet i samarbeid med Team Sjusjøen. Vi gjennomfører derfor en evalueringa av sesongen 23/24, samt en kartleggingsundersøkelse av aktuelle utøvere for sesongen 24/25.

Vi er fortsatt i planleggingsfasen for kommende sesong, og utøvernes tilbakemeldinger er nyttig for å gjøre seniortilbudet enda bedre kommende sesong.

Evalueringsskjema

Svarfrist 21. april

Kristoffer Kvarstad fortsetter som hovedtrener og tilbudet skal som tidligere være åpent for alle sisteårsjuniorer (2005-modeller) og seniorer som ønsker å satse på langrenn.

Vi håper at flest mulig av medlemmene våre fra sesongen 23/24 blir med videre, og ønsker samtidig nye medlemmer velkommen i treningsgruppa.

Vi har i år slått sammen og forenklet noen av alternativene for tilknytning til teamet. Vi har også justert prisene og differensiert prisene for utøvere fra Hedmark kontra andre kretser (gjelder ikke løpere fra andre kretser som allerede er medlemmer i THS).

Utøvere fra andre kretser er velkomne til å delta i THS, men vi tar forbehold om at det kan bli aktuelt å prioritere utøvere fra Hedmark på alternativ 1 dersom det blir flere påmeldte utøvere enn det vi har trenerkapasitet til å kunne følge opp på en god måte. Disse får eventuelt tilbud om å delta på alternativ 2. 

KARTLEGGINGUNDERSØKELSE FOR AKTUELLE UTØVERE SESONGEN 24/25

NB! Svarfrist 21. april

Dette er de ulike alternativene for sesongen 2024/2025:

Alternativ 1: Treneroppfølging både på og utenfor trening. Løperen får tilgang til 3-4 fellesøkter i uka, samt hjelp til planlegging og evaluering. Ved dette alternativet vil det også være muligheter for å diskutere teknikk i større grad, og få oppfølging utenfor fellesøkter. Pris: kr 13 000 for løpere fra Hedmark og kr 18 000 for løpere fra andre kretser.

Alternativ 2: Tilgang på årsprogram, fellestreninger, treningsgruppe og trener på trening. Løperen er med på det den selv ønsker, men får like mye oppmerksomhet som alle andre når det er fellesøkt. Kan diskutere med trener på økt, men må sette opp detaljert plan selv eller i samråd med egen trener. Pris: kr 5 000 for løpere fra Hedmark og kr 7 000 for løpere fra andre kretser.

Alternativ 3: Kun delta på samlinger. Løperen kan bare, eller ønsker bare å være med på samlinger. Løperen vil fortsatt være med i Whatsapp- gruppe for diskusjoner og kan være med på enkelte fellesøkter, men er først og fremst med på samlinger. Ved hjemmesamlinger kan kretsen hjelpe løper med å finne billig overnatting. Pris: kr 2 000. Lik pris for alle uansett kretstilhørighet.

Kostnader til kost/losji på samlinger og konkurranser, samt smørejeneste, kommer i tillegg på alle tre alternativer og faktureres fortløpende etter hver samling/konkurranse. I tillegg vil alle få tilbud om å kjøpe en enkel klespakke til rabbaterte priser fra Swix.

Alle som melder interesse for å delta, vil få tilsendt avtaleforslag med utfyllende detaljer og informasjon om opplegget.

NIF-EPI03, 03