Hopp til innhold

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb. Husk å melde inn overgang til ny klubb i god tid.

Klubbskifte må ihht. regelverket ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år). Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.

Overgangsskjema  fylles ut av utøver/tidligere klubb og sendes Skikretsen (som den nye klubben tilhører)  For klubbene i Hedmark er e-postadressen Hedmark@skiforbundet.no

NB!
For klubbskifte barn under 13 år trenger dere IKKE melde inn overgang til skikretsen, da holder det med å kontakte ny klubb. Karantenereglene gjelder heller ikke.

Men det er ikke lov til å konkurrere for to klubber i løpet av en og samme sesong, så det er praktisk å foreta klubbskiftet før rennsesongen starter til vinteren!

Regler for klubbytte

NIF-EPI01, 01