Hopp til innhold

Skikretsting og vårmøter 2023

Hedmark skikrets inviterer til Skikretsting lørdag 6. mai på Elverum. De grenvise vårmøtene avholdes i forkant av tinget.

PÅMELDING

Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Hedmark Skikrets.

Sted: Thon Hotel Central, Storgata 22, 2406 Elverum

Tid: Lørdag 06. mai 2023

Program

  • Kl. 10:30            Registrering
  • Kl. 11.00             Vårmøter
  • Kl. 13:00             Lunsj
  • Kl. 13.30             Kretsting inklusiv heder- og æresbevisninger
  • Kl. 16.00             Avslutning

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Hedmark Skikrets, § 14:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala: 1 representant pr 100 aktive medlem i idrettslaget

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest tirsdag 02. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Saker som ønskes behandlet på tinget, sendes til hedmark@skiforbundet.no innen 29. april

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg publiseres kun på kretsens hjemmeside senest en uke før tinget.

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget og/eller grenvise vårmøter, siste frist er tirsdag 2. mai.

I tillegg må klubben altså sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist tirsdag 2. mai.

Hederspriser

Det skal på kretstinget deles ut priser til utøvere, lag og ildsjeler som er gode ambassadører for idretten og står på for skiidretten i Hedmark.

Nominasjoner sendes til kretskontoret innen 16. april ved ingrid.afseth@skiforbundet.no 

Skikretsen deler ut følgende priser på kretstinget

  • Årets utøver for sesongen 22/23 - én pris
  • Rekrutteringspris Utøver for sesongen 22/23 - tildeles begge kjønn.
  • Kongeparets Jubileumspokal for sesongen 22/23 - tildeles begge kjønn.
  • Ildsjelprisen 
  • Rekrutteringspris Klubb for sesongen  22/23

Statutter for kretsens priser finner du HER

Statutter for Kongeparets jubileumspokalen finner du HER


Med hilsen Hedmark skikrets

Mette Thorslund, styreleder

Hallgeir Garmo, administrasjonssjef

NIF-EPI01, 01