Hopp til innhold

Webinar - Kombinasjon idrett og studier; Er skistipend i USA aktuelt?

Hedmark Skikrets inviterer til webinar mandag 30. Januar kl 20:00

Kombinasjon idrett og studier; Er skistipend i USA aktuelt?

Flere lovende norske langrennsjuniorer har fått tilbud om skistipend i USA – for å kunne kombinere videre satsing
med utdannelse. Flere lurer på om dette kan være en vei å gå? Hva er fordelene og ulempene?

Hvordan gå fram for å få skistipend? Hvordan går det med skikarrieren og utdannelsen til de som drar?

Vi har fått en del henvendelser om dette, og ønsker å belyse dette på webinar 30/1

  Vår hovedgjest er Trond Flagstad (foto) som har vært trener for skiløperne ved University of Alaska i Achorage. Hvilke refleksjoner gjør han seg rundt spørsmålene?

 Trond Flagstad fra Hamar gikk flere gode skirenn i Norge, med bla World Cup deltagelse
 før han reiste til Alaska der han har hatt suksess som trener. Han var i Norge en tur som trener på NTG for at par år tilbake.
  Han kjenner norsk og amerikansk kultur godt.


 Vi ønsker også å få et innblikk i likheter og forskjeller i skikulturen i Norge og USA. Kanskje har vi noe å lære av amerikanerne? Vi ser jo at enkelte løpere fra USA hevder seg på et høyt internasjonalt nivå.

Du kan delta helt gratis ved å kople deg opp på linken

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDc2NTRkNTYtYmM2MC00ZTMyLWIwNzItYjU3YTMyZDIwZTAx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22,%22Oid%22:%22a6bb8fc2-9c69-46ab-b826-960a50761a09%22%7D                   

 

                  HEDMARK SKIKRETS

Mette Thorslund                    Håkon Olsrud             Avle Christen Bjørn
 leder Hedmark skikrets        prosjektleder              Coach/veileder

NIF-EPI01, 01