Hopp til innhold

Webinar

Nøkkelfaktorer i treningsarbeidet med juniorer

NÅR: Mandag 26.september kl 20.00

HVOR: På nett. Trykk på lenken under for å delta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Zjg0MjE5NDEtNjA2MC00NDFmLWJiZWYtNTE1NWEyYjY0MDJl@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22,%22Oid%22:%22a6bb8fc2-9c69-46ab-b826-960a50761a09%22%7D

Kveldens gjester er trener for juniorlandslaget i langrenn, Kristian Dahl og utdanningskonsulent i Norges Skiforbund, Per Elias Kalfoss.

Vi vil også få innspill fra utøverens ståsted.
Forhåpentligvis blir det litt tid til refleksjoner i grupper.

TEMA: 

Trenerrollen. Hvordan coacher vi våre utøvere? Hvorfor er individuell
coaching så meningsfylt? Hvordan får vi tid til 1:1 coaching?

Hvordan kan vi som trenere skape tillit og motivasjon hos utøverne?

Hvordan kan trenere til utøvere samarbeide best mulig? Hva med foreldrene?

Trening og treningsmengde? Hvordan påvirke kvaliteten på treningen?
Hvordan kan treneren få utøverne til å bidra til en konstruktiv treningskultur? 

Velkommen til å bli med på vårt webinar!

  

HEDMARK SKIKRETS

Mette Thorslund                Håkon Olsrud         Avle Christen Bjørn

 Leder Hedmark skikrets   Prosjektleder          Coach/veileder  

NIF-EPI01, 01
Foto: Sverre Hjørnevik