Hopp til innhold

Overnatting langrenn 2022-23

Linker til bestilling av overnatting ifbm. HL, NM og NC junior og senior sesongen 2022-23 er nå lagt ut.

Hedmark Skikrets organiserer overnattingsplasser i forbindelse med mesterskap og norgescuprenn i langrenn, for innkvartering for utøvere, støtteapparat, ledere - både for å oppnå gunstige priser og den positive effekten av å bo samlet som krets. 

Utøvere og trenere vil bli prioritert dersom vi ikke har nok sengeplasser til alle som bestiller overnattingsplasser.

NB!
Påmeldingen gjøres via Microsoft Forms. Her vil dere få en bekreftelse på skjerm etter innsendt påmelding, men det vil IKKE sendes ut bekreftelse pr. epost.

Overnatting Hovedlandsrennet 2023

Se egen sak på skikretsens hjemmeside.
Siste frist søndag 25. september!

Overnatting JUNIOR sesongen 2023

NSF viderefører ordningen med felles organisering av overnatting ifbm. HL, NM og NC junior.

Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene - med fordelingsnøkkel 1 leder pr. 3 utøvere.

Bakgrunnen for ordningen er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. 

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

NB! Samme bestillingsfrist for alle: Søndag 25. september

Bestillingsfrister
Vær ekstra oppmerksom mht. siste frist for bestilling, disse er lagt iht. avbestillingsfrister gitt av NSF og det enkelte hotell.

NB! Vi prioriterer de som overholder fristene!

Bestillingen pr. 25. september er foreløpig og kan evt. trekkes når hoteller og priser er klart. Men når tilbud om hotell er akseptert når det er klart, anses den som bindende. Etter den tid er det hotellets avbestillingsvilkår og velvilje som avgjør.

Betaling
Med mindre noe annet er angitt, utfakturer skikretsen klubbvis i etterkant av hvert renn. Prisene i oversikten er iht. inngåtte avtaler, men kan bli justert litt opp eller ned ved endelig fakturering. Skikretsen skal ikke tjene penger på dette og utfakturerer i tråd med reell faktura fra hotellet.

Overnatting SENIOR sesongen 2022-23:

Klikk deg inn på det enkelte renn og bestill overnatting. Skikretsen reserverer rom i nærheten av den enkelte stadion.

Ifbm. NM del 1 på Vind og NC /U23-mesterskap på Veldre Sag, blir det IKKE reservert overnatting da vi regner med at alle her vil bo hjemme eller ordne egen overnatting.

Bindende påmelding
Påmeldinger til seniorrenn er i utgangspunktet bindende. Noen hoteller er fleksible, andre ikke... Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og vi ikke får avbestilt overnattingen, må privat reiseforsikring benyttes.

SMØRETJENESTE 2022-23

  • NM og NC senior
  • NM og NC junior (info og bestillingslink kommer)
NIF-EPI01, 01
Foto: Sverre Hjørnevik