Hopp til innhold

I helgen avholdt skikretsen sitt vårmøte

Her ble utøvere og klubber hedret og nye gode planer for den kommenede sesongen lagt.

Søndag 8.mai avholdt skikretsen sitt vårmøte på Hotel Central i Elverum.

Programmet startet kl 14.00

Skikretsens leder, Mette Thorslund, ønsket velkommen og tok oss kort igjennom sesongens nøkkeltall og presisterte at Hedmark Skikrets har markert seg på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Våre utøver har levert mange gode resultater!

Mette takket spesielt Therese Johaug for det eventyret hun har hatt som vi har fått lov til å følge og være en del av. Hun har betydd mye for norsk og internasjonal langrenn. Et kapittel lukkes – og et nytt åpnes. 

Mette snakket videre om rekruttering og rekrutteringsarbeid. 

Hvordan skal vi skape flere? Rekrutteringsarbeid nå er viktig. Tenk anlegg, tenk samhandling med andre idretter, gode klubber, terminlister, samlinger, fokus på integrering -  legge tilrette for at alle som vil kan være med.

En får ikke gjort noe med alt – fokusere på det vi faktisk har mulighet til å påvirke. Fortsette det gode arbeidet vi gjør – samtidig som det er lov og tenke nytt for å skape utvikling.

Siste punkt i fellesdelen på våremøte var tildeling av priser, HEDER OG ÆRE.

Første en stor takk til alle som har bidratt – både utøvere, frivillige, foreldre, trenere, støtteapparat, klubber, krets, heiagjenger, vaffelstekere, smørere, løypekjørere og alle andre som bidrar hver dagh.

Alle er like viktige – det skal være lov til å ville bli god - og det skal være lov og ville ha det gøy – vi skal legge tilrette for alle.

TILDELTE PRISER 2022

Jan Olav Andersen Kretsmedaljen i SØLV
Tynset IL Rekrutteringspris KLUBB
Mari Vang Rekrutteringspris individuelt JENTE
Kristian Kongssund Rekrutteringspris individuelt GUTT
Ingeborg Håkonsen Kongeparets jubileumspokal JENTE
Karsten Ellevold Kongeparets jubileumspokal GUTT
Maiken C Falla HSK ”Årets utøver” 

Kretsmedalje i Sølv: Kretsens hederstegn kan tildeles tillitsvalgte/ansatte og aktive etter fortjenestefullt arbeid eller gode resultater internasjonalt.

Rekruttpris KLUBB: Formålet med HSKs rekrutteringspris klubb er å heve bredden på all aktivitet både i bredde og kvalitet i aldersbestemte klasser (16 år og nedover)

Prisen kan tildeles klubber som gjennom flere år har nedlagt et stort og målrettet arbeid innen rekruttering.

Rekruttpris UTØVER: Prisen tildeles en utøver av hvert kjønn som viser treningsvilje, idrettsholdninger og fremgang.

ÅRETS utøver: Prisen tildeles den utøver som etter styrets syn har gjort årets beste prestasjon, ikke nødvendigvis på bakgrunn av oppnådde resultater.

Kongeparet Jubileumspokal: Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere» Kriterier: Inkluderende, humørpreder, deltagende, rette verdier, fair play, ambasadør for sporten, stort frivillig engasjement. Resultater vektlegges lite.

TUSEN TAKK TIL DERE ALLE OG GRATULERER SOM PRISVINNERE!

Så fortsatte dagen med vårmøte i langrenn og hopp/kombinert i hver sin leir. Her ble sesongen evaluert og endringer diskutert og nye spirer ble sådd for den kommende sesongen.

Vi takker for godt oppmøte!

nif-epi04, 04
Kjell G. Karlsen/NM alpint