Hopp til innhold

BEST i AVGJØRENDE SITUASJONER

...bli med på webinar og hør hva suksessfaktorene er.

Enkelte løpere klarer å prestere på sitt beste i avgjørende situasjoner

Er dette tilfeldig? Er det noe vi kan lære av de beste når vi planlegger for yngre utøvere?

Kombinertlandslaget har levert tidenes prestasjoner. Olympisk gull og samtlige glasskuler i World Cup.

Hva er de viktigste suksess faktorene?  Kan andre miljøer lære noe av hvordan utøverne har forberedt seg?                  

Kveldens hovedgjest er Ivar Stuan

BLI MED PÅ WEBINAR MANDAG 28.MARS  KL 20.00-20.45

Du er velkommen til å delta, ved å kople deg opp via denne linken;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODcyZGNkMGUtMzBiYi00NjZmLThiZWYtZTkzN2MxMWE2ZmFj@thread.v2/0?
context=%7B%22Tid%22:%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22,%22Oid%22:%22a
6bb8fc2-9c69-46ab-b826-960a50761a09%22%7D

 

NIF-EPI02, 02