Hopp til innhold

Distansekort på nett

Samle alle dine kilometer i bakker eller løyper og bli med i konkurransen om å bli den beste skolen, klassen eller kommunen!

Klart for Distansekort på nett Nettsidene er åpnet.

Be elevene finne fram skiene og starte registreringen.

Det er bare å motivere elevene til å bruke skiene aktivt i alle friminutt, kvelder og helger for så å registrere sine kilometer.

All skiaktivitet teller!

Skoler hvor elevene bruker Distansekort på nett, er med i Skolen på ski-konkurransen for sesongen 2021/22.

• Aktivitet for 1.-7. trinnet
• Det er inspirerende og lærerikt for elevene å bruke data
• Distansekort på nett kan knyttes til fagene IKT og matematikk
• Systemet har liggende tidligere års skiaktiviteter
• Elevene registrerer sine aktiviteter på nettsiden Distansekort

GÅ til nettsiden www.distansekort.no

Distansekort på nett
Distansekort på nett har egne sider. Disse finner du på distansekort.no.
Her kan barna registrere alle skikilometer de har stått, gått, lekt eller hoppet på ski. Dette er en internettversjon av det kjente distansekortet som har vært brukt av flere generasjoner.

Hva er Barnas Skimerke? 
Er barna mye på ski, kan det skrives opp hvor langt barnet går/kjører/hopper på ski og sette seg et mål. Når barnet kravene til sin årsklasse, kan Barnas Skimerke bestilles. Det finnes fire ulike merker; start-, bronse-, sølv- og gullmerket. Hensikten med Barnas Skimerke er å stimulere til allsidig aktivitet på ski i bakker og løyper. I mange år har barn registrert tilbakelagt distanse på ski på Distansekortet.

Reglement for barnas skimerke 
Aldersklasser bestemmes ut fra det kalenderår utøver er født. I praksis vil det si at en utøver fyller det antall år som klassen tilsier i løpet av sesongen etter 1. januar eller etter sesongslutt frem til 31.12.

Klasseinndelinger
Barnas Skimerke har følgende klasseinndelinger, med kravene til merkene bronse, sølv og gull i parentes:
Til og med 7 år (15 km, 25 km, 50 km) 
8 - 9 år (25 km, 50 km, 100 km) 
10 - 11 år (50 km, 100 km, 200 km) 
12 - 13 år (100 km, 200 km, 300 km) 
I tillegg er det startmerke for alle gruppene der merket oppnås etter 3 registrerte ski-aktiviteter.

3-års pokal
Barnas Skimerke i gull i 3 år, kvalifiserer til 3-års pokalen. Denne koster 150 kr.
5-års pokal 
Ved innfrielse av Barnas Skimerke i gull i 5 år og/eller Distansemerket som en tar etter fylte 13 år pr. 31.12, kvalifiserer til 5-års pokalen.

Kjøp Barnas Skimerke og pokaler på Idrettsbutikken.no

Kilometer regnes ut slik
Langrenn/rulleski: tilbakelagt distanse. 
Alpint/telemark/snowboard: 1 time = 4 km 
Hopp: Hopplengde i meter x 20 eller bakkens lengde. Funksjonshemmede: Foresatte/lærer vurderer kravet. 
Ved skileikaktivitet hvor det ikke er så lett måle kilometer, anbefales det at en voksen vurderer antall kilometer utifra hvor lang tid barnet har vært i aktivitet. Ett utgangspunkt kan være hvor lang tid barnet normalt bruker på å gå på ski ved en gitt distanse.

Ta med barna ut på ski, og bruk Distansekortet som motivasjon. All skiaktivtet kan registreres og vil kunne følge med på aktivitetene og du vil nå mål på veien. Når målene er nådd kan du bestille Barnas skimerke.

LYKKE TIL!!!

NIF-EPI03, 03
Hoppanlegget i Tomter. Foto: Tomter Hoppteam