Hopp til innhold

Nå står vi foran et stortingsvalg

– og ingen partier har idretten på sin agenda. Hvorfor ikke?

Søndag arrangerte Innlandet idrettskrets idrettspolitisk møte på Hamar. Det var lokalpolitikere fra de fleste partier tilstede, og noen av de kan være i posisjon til å påvirke på nasjonalt nivå for sitt parti.

Undertegnede var tilstede fra skikretsen sammen med mange representanter fra andre særkretser og klubber på Innlandet.

Under pandemien har idretten fått mye spalteplass og det har vært snakket mye om hvor viktig arena idretten er for barn og unge.

Nå står vi foran et stortingsvalg – og ingen partier har idretten på sin agenda. Hvorfor ikke?

Idrettskretsen kom inn på flere viktige temaer:

Hvordan kan idrettens rammebetingelser påvirkes av politiske beslutninger utenfor idretten selv?

Hva med retningslinjer og fokus på  politiattester – hvordan det i enda større grad bidra til å skape trygge rammer for barn og unge i idretten?

Hva med momskompensasjon? Det kan vel ikke være riktig at vi må betale mva på frivilligheten?

Det er mange barrierer for mange å drive idrett – hva kan gjøres for å bidra til at barrierene blir mindre?
For eksempel støtteordninger som senker den økonomiske barrieren som for mange gjør det vanskelig for barn og unge å få være med i idretten.

Frivilligheten må ha de beste kår fordi blant annet idretten har en stor verdi ifht folkehelse og psykiatri, oppvekstrammer og sosiale muligheter. Hvordan får vi til det?

Mange gode tilbakemeldinger fra alle partier, og de satte åpenbart pris på å bli invitert til et slikt møte.

Men de sendte i retur en oppfordring til idretten –

Vi må bli flinkere til å fortelle hva vi trenger, mener og har behov for. Dialog er viktig, og sammen skal vi få til enda bedre rammer for idretten som igjen kan skape idrettsglede for alle.

Møtet ble avsluttet med historien bak og om Ham Kam sitt gatelag – For et samfunnsansvar fotballen tar gjennom de lagene som finnes i mange av klubbene i Norge.

Der jaktes det ikke toppspillere, men rusfrie timer – og for spillerne er det kanskje forskjellen på liv og død. Det setter idretten i et annet og enda viktigere perspektiv.

Helt til slutt ble alle invitert til å overvære kampen mellom Ham Kam og Start – som endte med mange mål og seier til Hamkam.

Det ble en god avslutning på en viktig søndag i sommersolen😊

Jeg vil også nevne idrettens egen kampanje «tilbaketilidretten. Fra 25. september skal det være ulike arrangementer for å sette fokus på hvordan vi skal ta tilbake hverdagen i idretten.

Vi får bare følge med på hvordan skisporten skal gjøre dette – og kanskje kan du får til noe gøy der du bor?

Takk til Innlandet idrettskrets for et godt initiativ, godt møte og gode saker. Dette blir bra!

 SJEKK UT IDRETTSFORBUNDETS KAMPANJE #TILBAKETILIDRETTEN

Skihilsen fra Mette

nif-epi04, 04
Hoppanlegget i Tomter. Foto: Tomter Hoppteam