Hopp til innhold

Seniormøte Langrenn

Tid og sted: Torsdag 27. mai 2021 kl. 2000-2130 på Teams

Inviterte:                 
Aktive seniorutøvere, trenere/ledere i klubber i Hedmark Skikrets og ev. andre ressurspersoner knyttet til eldre juniorer og seniorer i Hedmark Skikrets.

Bakgrunn:
På vårmøtet i skikretsen kom det et innspill om å samle seniorløpere og trenere/ledere/ressurspersoner til et møte for å avklare hva seniorene ønsker i forhold til kretssamlinger. Hedmark Skikrets har de siste årene arrangert åpne felles treningssamlinger for junior/senior. Man ser at dette tilbudet i liten grad har vært brukt av kretsens aktive seniorutøvere. Det er derfor ønskelig å gjennomføre et åpent møte hvor vi sammen kan se på om noe bør gjøres for å få disse kretsamlingene attraktive også for seniorløperne i inneværende sesong og på lenger sikt. Innspill fra møtet vil bli tatt med inn i det videre arbeidet i skikretsen/langrennskomiteen.

Noen aktuelle tema for diskusjon og refleksjon

  • Ønsker seniorene et tilbud om kretssamlinger?
  • Hva kan gjøres på kort sikt for inneværende samlingssesong? For eksempel: lengre samlinger, dedikert(e) trener(e) for seniorer og tilpasset plan for innholdet i samlinger.
  • Hva bør vurderes på lang sikt? For eksempel: Eget uttatt kretslag/åpne samlinger/ev. begge deler, tilgang på trenerressurs også utenom samlinger, egne seniorsamlinger og økonomi knyttet til samlinger.
  • Eventuelt

Link til informasjon om samlinger i 2021: HuSK 21-22

 Påmelding innen 25.mai kl 2359: Påmelding  Møtelink sendes de påmeldte, derfor skriv riktig epostadresse :-)

Mvh for LK
Geir Schjølberg og Ulf Erik Strand, LK Hedmark Skikrets

NIF-EPI02, 02