Hopp til innhold

VÅRMØTE - Hopp og kombinert

Digitalt vårmøte

NÅR: 3.Mai kl 18.00-20.00

HVOR: Teams

Foreløpig agenda:

-        Velkommen

-        HKK årsberetninger for 2019 til 2021.

-        Regnskap og budsjett

-        Handlingsplan for kommende perioden.

-        Gjennomgang av valgkomiteens innstilling.

-        Innkommende forslag

Frist for innsending av forslag settes til 26.april

Forslag og påmeldinger sendes til Ingrid.afseth@skiforbundet.no 

Når du er påmeldt så sender Ingrid deg da en møtelink

NIF-EPI03, 03
NTB