Hopp til innhold

Referat fra webinar 22.mars

Relasjonen mellom trener og utøver

Gjennom webinarene som har vært arrangert det siste året synes noen suksessfaktorer å gå igjen.

Noe av det mest sentrale som nevnes er relasjonen mellom trener og utøver og å få utøverne til å utvikle et eierskap til egen trening og utvikling.

For å få mer innsikt i dette inviterte Hedmark Skikrets Thorsteinn Sigurjónsson, fagkonsulent i Olympiatoppen Innlandet. Han underviser ved Høgskolen Innlandet og er i tillegg fysisk trener for Elverums topplag i håndball.

Thorsteinn innledet kvelden med å gjøre rede for coach-begrepet. Coach er "vogn" eller "karjol" på engelsk og er utviklet for å frakte mennesker fra et sted til et annet. Tanken bak coaching har åpenbart noe med å utvikle og bringe folk videre.

Tidligere var det vanlig at treneren satt med svarene og at utøverne innrettet seg etter tilbakemeldingene de fikk.

Den moderne treneren, coachen, sin tilnærming er å utjevne maktbalansen mellom seg og utøveren ved å utfordre og involvere utøver slik at de selv kan reflektere og foreta gode valg.Mange land praktiserer fortsatt den gamle modellen med trenerens fasit.

Norske trenere som har jobbet i utlandet har nevnt at ved å stille spørsmål tilbake til utøverne kan det oppleves som at de mister noe respekt. Når forventningen er et svar, men man møtes med et spørsmål, tolkes dette som mangel på kompetanse og trygghet.

God coaching skal gi utøverne gode svar, men de skal etter hvert som de blir mer selvbevisste komme fra utøverne selv. De har krefter i seg som coachingen skal finne og forløse. Slik utvikles selvstendige utøvere.

Når målene for utøveren skal settes er det veldig viktig at utøveren selv er involvert. Erfaringen er at utøvere som setter egne mål jobber hardere, langsiktig, målrettet og de har en sterkere motivasjon.

I coachingprosessen er det viktig å være bevisst på utøverens autonomi, men flere faktorer kan spille inn som gjør at utøverens medbestemmelsesrett bør begrenses. Faktorer som alder og nivå kan spille inn. Å få innspill fra uerfarne utøvere om for eksempel høydetrening vil være potensielt skadelig. Her er det klare retningslinjer man bør følge for å unngå trening som gjør mer skade enn nytte.

Når Thorsteinn arbeider med sine utøvere forklarer han meningen bak treningen. Når Elverum håndball trener styrke begrunner han øvelsene.

Hvorfor de trener bulgarsk utfall. Hvorfor de legger vekt på skadeforebyggende trening. Det vil alltid være mer motiverende å jobbe med noe du ser poenget med enn det motsatte.

Alle utøvere møter motgang før eller senere.

Når det gjelder dette er det viktig å utvikle strategier på hvordan det kan håndteres. Et viktig moment er å ikke være for resultatfokusert. Sett utviklingsmål. Utforsk i konkurranser slik at det kommer læring ut av det.

En coach må vise tro på utøverne sine og bli godt kjent med dem. Individuell behandling og å bli sett er utrolig viktig, uavhengig av alder og nivå. For å lære dem å kjenne må man være en aktiv lytter. Ulike spørsmål trigger ulike utøvere. Ikke alle utøvere vet hva de skal svare når coachen stiller spørsmål, men Thorsteinn påpeker at dette også er en del av læringsprosessen - å sette ord på ting. Dette kan være med på å utløse selvbevissthet.

Thorsteinn jobber sammen med parautøver Trygve Toskedal Larsen. Sistnevnte gikk i sesongen 2018/2019 fra sittende utøver i langrennspigging til stående utøver med benprotese. Torsteinn trekker fram et eksempel fra en trening hvor Trygve skulle overdrive bevegelsesmønsteret sitt og konfronterte han deretter med spørsmål om hvordan det føltes.

Svaret fra Trygve gav en bevissthet rundt hans oppfattelse og opplevelse, og når dette ble sammenlignet med film ble det et godt utgangspunkt for en kalibrering av benprotese og teknikken. Utøveren hadde her selv svarene for hvordan han i utgangspunktet skulle gå, men ble ved spørsmål fra coachen bevisst på løsningen.

Trenerrollen er stadig i utvikling og blir interessant å følge også i framtida.

Vi takker Thorsteinn Sigurjónsson for å ha delt av sin kunnskap om coaching og trener-utøver-relasjonen.

Takk for oppmøtet og en innholdsrik kveld.

 

Mvh Håkon og Avle.

NIF-EPI02, 02