Hopp til innhold

Referat fra gårsdagen skiwebinar

Kveldens tema var hvordan man kan motivere utøvere fra ungdom gjennom junioralder og opp i senioralder.

Med i panelet var juniorlandslagstrener Monika Kørra og Karstein Johaug, trener for Wang toppidrett Romerike og Røa IL.

Når utøvere nærmer seg senioralder faller mange fra. Studier, jobb, andre interesser og nivåspranget er noen årsaker til frafallet. 

En viktig faktor for å beholde utøvere er det sosiale.  Slutter én kan det skape en dominoeffekt.

Det siste året året har vært utfordrende for mange. Monika er imponert over yngre utøveres fokus på utvikling og det framtidsrettede fokuset de viser.

Hun arbeider tett på morgendagens helter og vet hvordan de jobber for å nå toppen. Leken er et viktig element for å beholde idrettsgleden, og lek er ikke bare noe som foregår i barneårene.

Monika kunne fortelle om at på juniorlandslaget har de ofte aktiviteter med skilekpreg. Selvfølgelig med treningseffekt.

I moderne langrenn hvor lite skiller de beste viser det seg at skifølelse og evnen til å takle svinger og bruke terrenget kan være avgjørende. Helene Marie Fossesholm og Johannes Høsflot Klæbo er gode eksempler på dette.

Karstein fokuserer på samhold, glede og miljø i sin trenergjerning. Det er viktig å legge til rette for både topp og bredde. Det gjelder å finne en god balansegang. Alle skal få være med. Det skal være rom for alle. Dette skaper en sosial arena hvor utøverne får tilfredsstilt sosiale behov såvel som idrettsgleden.

Kanskje ikke alle trener for å bli best, men det er ikke viktig. De som blir best er også avhengige av å ha de som ikke blir best rundt seg i et miljø. Blir utøverne som har lyst til å satse fullt stående alene, slutter de også.

Både Monika og Karstein er opptatte av at utøverne tar del i egen satsing. Dette er viktig både for motivasjonen og utviklingen. Når utøverne får et eierskap til treningen planleggingen vil også motivasjonen for å lykkes øke.

Monika kaller det mening, mestring og moro. Hun påpeker også at utøvere som tar del i egen satsing står bedre rustet når det kommer til trenerbytter og konkurransenerver.

Mange utøvere i junioralder har hatt flere trenere eller har flere trenere samtidig i klubb og på skoler. Da er det nyttig å kjenne til treningsbakgrunnen og den røde tråden i treningsarbeidet som er gjort for å kunne følge stegene i utviklingstrappa best mulig. I forbindelse med konkurranser vil man kunne være tryggere på startstreken når man kjenner til jobben som er gjort og tanken bak.

Karstein legger vekt på at foran hver økt er det viktig at utøverne har et spesifikt mål. Her trekker han fram sin søster som et godt eksempel. Mange utøver stiller til trening for å trene, men de har ingen plan med treninga. Her kan det være mye å hente. Forberedelser er viktig.

Når det gjelder det å være trener for jenter og gutter, mener Monika at det ikke bør fokuseres så mye på forskjellene. Spesielt ikke i barneårene. Det vil kunne føre til at jentene føler at de ikke er på lik linje med guttene. I ung alder er heller ikke de fysiske forskjellene stor mellom kjønnene. I tenårene kan man begynne å tenke på det i større grad, men betydningen av kjønnsforskjeller og treningsdifferensiering bør ikke overvurderes her heller.

Et annet moment for å kunne opprettholde motivasjonen er å se på begrepet "24-timersutøveren" i et større perspektiv.

Monika legger vekt på at utøverne er mennesker og ikke maskiner. Det er derfor viktig å trykke på AV-bryteren når det er nødvendig slik at man ikke tappes for energi og motivasjon. 

Eierskap i egen utvikling. Lek. Et tilbud for alle. Alle skal med. Miljø. Sosialt. Moro.

Dette er alle viktige momenter som må være til stede for at morgendagens utøvere skal beholde skiene på også i framtida.

Vi takker Monika og Karstein for å ha delt viktige tanker med oss denne kvelden.

Ref Håkon Olsrud

NIF-EPI03, 03
NTB