Hopp til innhold

Invitasjon til sonemøte Glåmdal

Hedmark Skikrets inviterer til sonemøte for Glåmdalsregionen - Tema Klubbutvikling og -samarbeid i et soneperspektiv

Som endel av sitt arbeid med å møte klubbene og det å ha en aktiv klubbdialog, vil nå Hedmark Skikrets avholde møter direkte med klubber herunder å følge noen direkte opp hvis ønskelig, avholde sonemøter hvor temaer kan variere og også komme ut på sportslig aktivitet.

Torsdag 25. mars kl 2000-2130 inviteres klubbene i Glåmdalsregionen til sonemøte på Teams hvor tema er satt til Klubbutvikling og klubbsamarbeid for denne regionen.

Målgruppe for invitasjonen er Klubbledere/styret, sportslig ansvarlig og trenere i klubbene.

Kretsleder og administrasjonssjef fra skikretsen vil kort innlede, Hilde Opberget vil legge frem noen betraktninger og muligheter for regionen og vi har fått med Tommy Olsen som var en av initiativtakerne og stor drivkraft bak klubbsamarbeidet/teamsatsingen på Hedemarken som har vokst seg stadig større.

Vi håper dette kan lede til en god diskusjon/idemyldring/meningsutveksling over temaet.

Møtet vil ledes av Avle Chr. Bjørn og Håkon G. Olsrud.

Påmelding på quest: Påmeldingslink innen 23. mars og møtelink sendes ut til de påmeldte.

Håper på stor deltakelse og vel møtt!

NIF-EPI02, 02