Hopp til innhold

Referat fra webinar - Hvordan kan vi få med enda flere hopp- og kombinertutøvere ?

Et webinar med gode diskusjoner og mange gode ideer. Nå gjelder det og få satt det ut i praksis.

Kveldens webinar omhandlet hvordan man kan tilrettelegge forholdene og motivere barn og unge til å hoppe på ski.

Leder i hopp- og kombinertkomiteen i Hedmark Skikrets, Halvor Midtsundstad, innledet webinaret med å fortelle om at anlegg er på plass i Hedmark, men at det er en utfordring å få barn ut til anleggene. Hvor skal de minste bakkene ligge, og hvordan de skal driftes var spørsmål som ble luftet.

For å få fram ideer var flere ressurspersoner med. Randi Elin Lutnæs fortalte om skianlegget ved Innbygda skole som er svært populært og aktiviserer mange unge både i skoletida og på kvelden.

Arnfinn Kalfoss redegjorde for arbeidet bak dette anlegget og tanken om et anlegg utformet for generell aktivitet. Det er viktig å få anleggene ut til barna. Trysil kommune bidrar med midler slik at barna får låne skiutstyret de trenger gratis.

Jan Skevik, ildsjel og veteranhopper fra Nord-Trøndelag var invitert for å dele litt om arbeidet i Trøndelag. Han kunne fortelle at hoppanleggene er sentralt plassert, ved siden av ballbinger og andre aktivitetsområder, noe som gjør at det er stor hoppaktivitet. Det foregår også en konkurranse i fylket om hvilken skole som kan skilte med flest meter i bakken, noe som kan være en motivasjonsfaktor for barn og unge. Også her er det gratis utleie av ski, og dette kan brukes når man vil.

Tore Øvregård, utviklingssjef i NSF hopp, roste arbeidet som gjøres rundt omkring i kretsene for å rekruttere nye unge hoppere og la vekt på at hoppsporten er avhengig av ildsjeler for å overleve. Han trakk også fram viktigheten av barns lek. Det kan fort oppstå en kollisjon mellom organisert idrett og lek, men leken er viktigst.

I Vallset i Stange kommune jobbes det godt med rekruttering til hoppsporten. Trond Bysveen kunne fortelle at etter flommen i 2013 ble det bygd et nytt anlegg i nærheten av skola. Mange unger strømmer til anlegget, også de som i utgangspunktet er i området for å bedrive annen organisert aktivitet. Barna "lures" til å tenke sats og hoppe ved å koble inn leker som å nikke ballonger. Trond er også flink til å utfordre barna. Flere av barna har gått fra småbakker til K20-bakker på kort tid.

Tidligere landslagshopper Kristian Brenden delte noen tanker avslutningsvis rundt aktiviteter på skoler. Mange unge blir sendt ut på langtur i skoletida og det kan være greit for noen, men trolig vil det være bedre å ha en "skileikinngang" til skisporten. Sprint, hopp, kulekjøring, orgeltramp og stafetter har større fokus på fart og spenning. Kanskje kan vi også slik få flere hoppere ut til de større anleggene.

Vi takker deltakerne for å ha delt av sine erfaringer og ideer og håper at dette kan bidra godt i rekrutteringsarbeidet.

Ref Håkon Olsrud

NIF-EPI02, 02